Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Auto i mieszkanie dla pracowników

Obrazek

– Zatrudniam kilku pracowników oraz zootechnika do obsługi mojego stada krów. Oferuję im nieodpłatnie mieszkania w obrębie gospodarstwa, a zootechnikowi udostępniłem samochód. Czy takie świadczenia należy opodatkować VAT? – pyta nasz Czytelnik.

dr Piotr Łuczak9 stycznia 2017, 11:57

Pytanie: Zajmuję się produkcją mleka w dużym stadzie i zatrudniam kilku pracowników obsługi oraz zootechnika. Oferuję im nieodpłatnie 2 mieszkania w obrębie gospodarstwa, a zootechnikowi udostępniłem nieodpłatnie samochód, aby dojeżdżał ok. 60 km. Czy takie świadczenia należy opodatkować VAT?

Odpowiedź: Na podst. art. 7 ust dostawą opodatkowana jest przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa – podaje Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz redakcyjny ekspert VAT. W szczególności chodzi tu o:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele (…) jego pracowników, w tym byłych pracowników;
  • wszelkie inne darowizny.

Czytelnik nie pisze, czy mieszkania są częścią składową gospodarstwa, a samochód znajduje się w ewidencji VAT i odliczono od niego VAT naliczony. Jeśli mieszkania są własnością osobistą, to ich udostępnianie nie ma związku z VAT w gospodarstwie. Podobnie z samochodem. Jeśli mieszkania wchodzą w skład gospodarstwa i były wybudowane z odliczeniem VAT, albo były to mieszkania stare, które wyremontowano z odliczeniem VAT, a ich wartość została powiększona w ten sposób o co najmniej 30%, to ich udostępnianie nieodpłatne będzie co zasady podlegało VAT.

Jednak w licznych interpretacjach indywidualnych i w wyrokach sądowych linia orzecznicza skłania się ku tezie, że udostępnianie nieodpłatne mieszkania pracownikowi jest związane z prowadzoną działalnością, zatem nie podlega VAT. Np. w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że „Nieodpłatne udostępnianie lokali pracownikom przez Spółkę wynika z dobrej woli Spółki (pracodawcy) i chęci zaspokojenia ich potrzeb osobistych. Okoliczności te pozwalają stwierdzić, że udostępnianie lokali jest związane z działalnością Spółki i ma na celu poprawę jej rezultatów poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników pochodzących z odległych rejonów kraju. Zatem ta nieodpłatna czynność, związana z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Udostępnianie nieodpłatne samochodu pracownikowi w celu dojazdu do pracy (w szerszym znaczeniu – nieodpłatny dowóz pracowników) nie podlega VAT tylko w przypadku, gdy występują trudności w zapewnieniu innych odpowiednich środków transportu lub gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. W przypadku gdy pracownicy będą mogli bez problemów dojechać transportem publicznym, bezpłatny dojazd będzie podlegał opodatkowaniu VAT.

Zatem problemem jest ustalenie, czy rzeczywiście pracownik nie może środkami publicznymi dojechać do pracy w godzinach wymaganych przez organizacje pracy. Ponieważ są też liczne odmienne stanowiska fiskusa, zalecamy wystąpienie o indywidualną interpretację.

Na temat VAT piszemy w każdym numerze „top agrar Polska”. Polecamy też kwartalnik „top agroszef Premium”, w którym szeroko opisujemy w artykułach tematykę VAT, zasady ogólne, rozliczanie grup. Jedyny taki informator o VAT w rolnictwie na rynku! Kliknij TUTAJ.
Opr. płNewsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)