Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Beczka i rozrzutnik tylko z homologacją?

O sprawie zrobiło się głośno, gdy przed kilkoma tygodniami rolnicy ubiegający się o dofinansowanie zakupu wozów asenizacyjnych czy rozrzutników obornika z PROW otrzymali z ARiMR pisma z prośbą o dostarczenie świadectwa homologacji lub dowodu rejestracyjnego.

Jan BebaGrzegorz Ignaczewski31 maja 2021, 19:09
Większość rolników takich dokumentów nie ma, bo dotychczas Agencja ich nie wymagała, a nawet nie wszyscy producenci uzyskali już taką homologację dla swoich maszyn. Czy ARiMR odmówi wypłaty pomocy rolnikom, którzy zakupili maszyny bez takich dokumentów?

Warto podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., we wszystkich krajach Unii maszyny takie, jak ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze oraz wymienne urządzenia ciągnięte (w kategoriach odpowiednio: T, C, R oraz S), podlegają obowiązkowi posiadania homologacji europejskiej oraz ich późniejszej rejestracji. Polska była dotychczas jednym z ostatnich unijnych krajów, w którym ten przepis nie został wdrożony i nie był egzekwowany. Obowiązkowi rejestracji podlegały wyłącznie przyczepy rolnicze, natomiast rozrzutniki obornika czy wozy asenizacyjne były traktowane przez polskie prawo, jako maszyny rolnicze i tak samo jak np. pługi, opryskiwacze czy siewniki - nie podlegały rejestracji.

Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Rolnictwa zasady rozliczania zakupu maszyn dofinansowanych ze środków PROW 2014-2020 nie uległy zmianie. Niemniej jednak wobec możliwych wątpliwości, co do sposobu potwierdzenia oraz udokumentowania spełnienia wymagań mających zastosowanie do operacji obejmujących zakup maszyn rolniczych, niewykluczona jest zmiana w formularzu wniosku o płatność, przy czym beneficjenci zostaną publicznie poinformowani (strona internetowa ARiMR) o ewentualnej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Z kolei ARiMR utrzymuje, że wraz z wnioskiem o płatność oprócz faktur i dowodów zapłaty należy złożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość zrealizowania operacji, tj., wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacją operacji, o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia umowy. Dlatego też beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia, iż operacja spełnia wymogi określone odrębnymi przepisami prawa typu: dowód rejestracyjny lub świadectwo homologacji, lub świadectwo zgodności, lub deklarację zgodności.

Brzmi to dość poważnie, jednak jak sygnalizują nam rolnicy przynajmniej w aktualnie realizowanym programie Agencja nie będzie wstrzymywać wypłat z tytułu braku świadectwa homologacji, co może już mieć miejsce w kolejnych naborach, o czym Was poinformujemy.


Picture of the author
Autor Artykułu:Jan Beba
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)