Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Będą przesunięcia środków z PROW – na co je wykorzystamy?

Obrazek

 

Rząd znalazł oszczędności w obecnym PROW i proponuje realokację środków. Przesunięcia środków zaproponowano w tych działaniach, w których jest największe zainteresowanie. Jakich? 

wk15 grudnia 2022, 14:44

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest na finiszu  i trzeba wykorzystać budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia, w tym również realizacji zasady N+3 dla każdej alokacji rocznej. Przesunięcia środków finansowych odbędą się w celu lepszego dopasowania budżetów poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów.

Tymczasem pojawiła się aktualizacja harmonogramu PROW obowiązującego do 29. grudnia 2023 r.

Gdzie znaleziono oszczędności?

  • W ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”, w poddziałaniu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” oszczędności wynoszą 30 mln euro.
  • W działaniu „Premie dla młodych rolników” (po uwzględnieniu wyników, ostatniego w ramach PROW 2014–2020, naboru wniosków, przeprowadzonego w 2022 r.) szacuje się oszczędności na poziomie ok. 69 mln euro. W 2023 r. jest planowany nabór dla młodych rolników już w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027.
  • W ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” także wydatki były mniejsze i zainteresowanie również, więc budżet można zmniejszyć do 41,8 mln euro.

Lepsze dopasowanie do potrzeb wnioskodawców i budżetu

Okazuje się, że oprócz wyżej wymienionych powodów realokacji jest jeszcze jeden. Będzie możliwe wykorzystanie pieniędzy na „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

- Zmiana limitów ma na celu zapewnienie satysfakcjonującej absorpcji środków PROW 2014–2020, biorąc pod uwagę zbliżający się koniec okresu programowania i skracający się czas na realizację przedsięwzięć. Przesunięcie środków do nowego instrumentu wsparcia jest korzystne z punktu widzenia sytuacji beneficjentów lub wnioskodawców nim objętych bez pogorszenia sytuacji pozostałych wnioskodawców i beneficjentów, biorąc pod uwagę etap wdrażania Programu i ograniczenia czasowe z tym związane – napisano w uzasadnieniu projektu.

wk
Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)