Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wzmocnienie systemu ubezpieczeń upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich

Obrazek

W trzech pierwszych kwartałach tego roku na dopłaty do ubezpieczeń rolnych rząd wydał 390 mln zł. Tymczasem w budżecie łącznie z rezerwami przeznaczono na ten cel 4,5 mld. zł. 

wk22 grudnia 2022, 10:03
O sprawie rządowych zapowiedzi wzmocnienia systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich upomnieli się posłowie opozycji, którzy przypomnieli obietnice w tej sprawie. 

– W styczniu 2022 roku Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk obiecał utworzenie nowego systemu ubezpieczeń rolnych w oparciu o nową instytucję – Fundusz Gwarancji w Rolnictwie. W 2022 roku na dopłaty do ubezpieczeń rolnych przeznaczono z budżetu państwa 1,5 mld zł. Kolejne 3 mld zł zarezerwowano na dopłaty do ubezpieczeń w rezerwie celowej. Zgodnie z publicznymi deklaracjami członków rządu niewykorzystane środki w roku bieżącym miały przechodzić na rok następny. Z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok wynika, że obietnice te nie zostaną spełnione – napisali w interpelacji posłowie Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej, którzy zadali szereg pytań dotyczących przyszłości systemu ubezpieczeń. 

Jaka wysokość budżetu na dopłaty do ubezpieczeń rolnych?

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. zaplanowane zostały środki w budżecie państwa oraz w rezerwach celowych w wysokości nieco ponad 1,5 mld zł. 

Ponadto w ramach rezerwy celowej Fundusz Gwarancji w Rolnictwie została zaplanowana kwota 3 mld zł na realizację przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych szkód spowodowanych przez niekorzystane zjawiska atmosferyczne. 

Wzrosła powierzchnia upraw rolnych objęta ochroną ubezpieczeniową 

W 2021 roku 188 431 producentów rolnych (w tym w trzech pierwszych kwartałach 122 266) zawarło umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa oraz ubezpieczyło powierzchnię upraw rolnych łącznie  3 679 891,58 ha (w tym w pierwszym półroczu: 2 107 737,66 ha). Natomiast w trzech kwartałach 2022 roku 161 076 producentów rolnych zawarło umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa oraz ubezpieczyło powierzchnię upraw rolnych w pierwszym półroczu: 2 537 599,09 ha.

W pierwszym półroczu 2022 r. zwiększyła się w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. powierzchnia upraw rolnych objęta ochroną ubezpieczeniową o 429 861,43 ha

Ile na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? 

– Biorąc pod uwagę kwotę wydatków do dyspozycji w 2022 r. na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w żadnym przypadku nie występuje bariera limitowa przy podejmowaniu decyzji przez zakład ubezpieczeń przy przyjmowaniu do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

W trzech kwartałach 2022 r. na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została wykorzystana kwota 390,2 mln zł.  Do końca br. będą realizowane dopłaty do składek ubezpieczenia od umów zawartych w IV kwartale br.

Co dalej z ubezpieczeniami wzajemnymi? 

Posłowie D. Niedziela oraz K. Plocke zapytali także o przyszłość systemu ubezpieczeń wzajemnych, który miał powstać na bazie m.in. TUW Pocztowy. 

– Rok temu w listopadzie wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kupi Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (ubezpieczyciel należący do Poczty Polskiej, funkcjonujący pod marką Ubezpieczenia Pocztowe). Jak tłumaczył minister Henryk Kowalczyk, wokół niego miał być budowany cały system ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie. Mechanizm miał polegać na tym, że np. w latach bezszkodowych ubezpieczyciel komercyjny zostawia zysk sobie. Natomiast TUW nadwyżkę z danego roku może przeznaczyć na obniżenie składek w kolejnych okresach ubezpieczeniowych – przypomnieli posłowie opozycji. 

„KRUS może inicjować i wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników

Wiceminister R. Bartosik odpowiedział, że zgodnie z przepisami Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników może inicjować i wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin, prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych stosownie do przepisów o działalności ubezpieczeniowej. W szczególności Kasa może udzielać pomocy w powstawaniu i działalności takich towarzystw. Brak jest jednak podstaw prawnych do nabywania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udziałów w Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych, a więc wydatkowania środków na ten cel. 

Nabycie udziałów Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dokonane zostało na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Udziały Pocztowego TUW zostały nabyte przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 30 grudnia 2021 roku za kwotę 65 mln zł
Fot. archiwum


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)