Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Czy bionawozy będą ujęte w ekoschematach?

Obrazek

Sejmowa komisja rolnictwa na początku lutego wystąpiła do ministra rolnictwa z dezyderatem w zakresie rozważenia możliwości wprowadzenia definicji bionawozów oraz wprowadzenia bionawozów do ekoschematów. Co myśli na ten temat resort rolnictwa?

 

wk13 kwietnia 2023, 08:48

Włączenie bionawozów do ekoschematów wymagałoby zmiany Planie Strategicznym, co wiązałoby się z długotrwałą procedurą zakończoną zatwierdzeniem tych zmian przez Komisję Europejską. Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało posłom na dezyderat w sprawie bionawozów.

Bionawozy w ekoschematach

 - W ostatnich latach, wraz ze wzrostem zainteresowania produkcją i konsumpcją żywności ekologicznej, będącej wyrazem wzrostu świadomości konsumentów w kontekście ochrony środowiska i zdrowia człowieka, dynamicznie zwiększa się również zainteresowanie rynku bioproduktami, dlatego uważamy, że ujęcie stosowania tych preparatów w ekoschematach wpisuje się w założenia europejskiego Zielonego Ładu – czytamy w dezyderacie.

Jednocześnie posłowie zwrócili uwagę, że termin „bionawozy” nie został zdefiniowany w przepisach prawa a zgodnie z ogólnie dostępną definicją to preparaty na bazie surowców pochodzenia naturalnego.

- Bionawozy w obecnej sytuacji na rynku nawozów sztucznych mogą stać się skuteczną, częściową alternatywą dla nawożenia mineralnego – napisali posłowie do MRiRW.

Bionawozy nie, ale plan nawozowy tak

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa zwróciło uwagę, że obecnie, zgodnie z zapisami Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 20232027 (PS WPR), w zakresie stosowania nawozów zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską następujące praktyki w ramach ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi:

1)    Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia:

·       w wariancie podstawowym lub

·       w wariancie z wapnowaniem

Punkty za realizację tej praktyki są przyznawane, jeżeli rolnik posiada plan nawozowy opracowany do określonej powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, lub wykona w odpowiedni sposób określony w przepisach, zabieg wapnowania. Praktyka nie ogranicza w żaden sposób rodzajów nawozów, którymi rolnik będzie przestrzegał zapisów planu nawozowego.

2)    Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji.

Praktyka dotyczy aplikacji do gleby obornika, który zgodnie z definicja ujętą w ustawie Prawo wodne, oznacza mieszaninę kału i moczu zwierząt wraz ze ściółką, w szczególności słomą, trocinami lub korą.

3)    Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo.

Rolnik może realizować tę praktykę za pomocą płynnych nawozów naturalnych, które zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne oznaczają: gnojowicę - mieszaninę kału i moczu zwierząt z domieszką wody oraz gnojówkę – czyli odciek z obornika (przefermentowany mocz zwierząt).

- MRiRW informuje, że zmiany w zakresie włączenia bionawozów do ekoschematów wymagałyby zmiany PS WPR, co wiąże się z długotrwałą procedurą zakończoną zatwierdzeniem tych zmian przez Komisję Europejską – napisał w odpowiedzi na dezyderat wiceminister Lech Kołakowski.

Bionawozy czy produkty mikrobiologiczne?

Odnosząc się do kwestii wprowadzenia definicji bionawozów do porządku prawnego MRiRW poinformowało, że nie wydaje się to konieczne, gdyż bionawozy zawierają się już częściowo w obecnie obowiązujących definicjach m.in. produktów mikrobiologicznych. Dodatkowo nazwa bionawozy jest nazwą zwyczajową i jej wprowadzenie stanowi pewien problem w kontekście przedrostka „bio” zarezerwowanego dla produktów ekologicznych.

- Niemniej jednak, ww. propozycje Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostaną przez MRiRW przeanalizowane w zakresie ewentualnej możliwości wdrożenia do porządku prawnego definicji bionawozów, jak i w kontekście przyznawania płatności w ramach ekoschematów, w kolejnych latach – podsumował wiceminister L. Kołakowski.

wk

Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)