Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Czy dla wszystkich wystarczy pieniędzy z PROW? Na co może zabraknąć?

Obrazek

Sejm pracuje nad przepisami, które wprowadzą nowe działanie pomocowe dla hodowców trzody chlewnej. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z oszczędności z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy to oznacza, że zabraknie pieniędzy dla beneficjentów pozostałych działań PROW?

wk4 listopada 2022, 16:56
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
– Projekt ten ma na celu zapewnienie podstaw prawnych do wdrożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nadzwyczajnego, tymczasowego wsparcia dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dzięki unijnemu rozporządzeniu możemy dokonać wsparcia ze środków, które są w ramach budżetu PROW – tłumaczył posłom wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.  

Producenci świń nadal będą ponosić straty? 

Pomoc będzie przeznaczona tylko dla producentów trzody chlewnej. Zdaniem resortu rolnictwa opłacalność chowu świń w Polsce jest uzależniona od cen pasz, dlatego wojna ma silne i długotrwałe konsekwencje dla rynku trzody przez podniesienie kosztów produkcji i dalsze ograniczenie pogłowia.

IERiGŻ przewiduje, że w 2022 r. sytuacja producentów wieprzowiny (po 2021 r., w którym produkcja była niedochodowa) nadal będzie niekorzystna, a producenci świń nadal będą ponosić straty.

Zwolnienie z podatku dochodowego ODR 

Resort rolnictwa apelował do posłów o szybkie prace legislacyjne w związku, z krótkim terminem na rozdysponowanie środków. Terminem kontraktacji jest bowiem koniec marca 2023 r. Aby przyśpieszyć i ułatwić składanie wniosków będzie to można zrobić tylko w formie elektronicznej. Pomoc w ramach działania była udzielana w formie jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników

Podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa posłowie wnieśli do ustawy o podatku dochodowym poprawkę polegającą na zwolnieniu z podatku dochodowego ODR prowadzących działanie edukacyjne oraz przesunięcia wejścia w życie ustawy na 1 stycznia 2023 r. 

Oszczędności w obecnych działaniach 

Finansowanie nowego działania będzie pochodzić z dotychczasowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem rząd może na nie przeznaczyć maksymalnie 5% budżetu PROW. Niezbędne jest więc obcięcie budżetów już funkcjonujących działań. MRiRW zdecydowało, że będzie to dotyczyć następujących programów:

prow
    
Podczas dyskusji na sejmowej komisji rolnictwa posłowie pytali, czy uruchomienie nowego działania PROW nie odbędzie się kosztem popularnych wśród rolników innych działań.

– Chyba, że są to programy, na które rolnicy nie składają wniosków i nie ma zainteresowania. Dlaczego te programy znalazły się w obcięciu finansowania? – mówiła Dorota Niedziela z Platformy Obywatelskiej. 

– Przeprowadziliśmy dokładną analizę i tych środków wystarczy dla wszystkich chętnych, którzy złożyli wnioski. Nie będzie uszczuplenia środków dla beneficjentów – odpowiedział wiceminister R. Bartosik. 

wk
fot. Pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)