Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Czy resztki pożniwne po kukurydzy na ziarno są zaliczane jako ekoschemat wymieszania słomy z glebą?

Obrazek

Ekoschemat "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi" oraz funkcjonująca w ramach niego praktyka mieszania słomy (resztek pożniwnych)  z glebą są bardzo popularne wśród rolników w tegorocznym naborze. Jest to zrozumiałe - wielu rolników już to stosuje, a tym, którzy jeszcze tego nie stosują łatwo będzie ten ekoschemat zrealizować. Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba ustalić jaka słoma może być wymieszana z glebą w tym ekoschemacie. Nasz ekspert to wyjaśnia.

Paulina Janusz-TwardowskaBartłomiej Czekała16 maja 2023, 14:04

Podczas naszego webinarium "Ekoschematy w praktyce" jeden z uczestników zadał ekspertowi - Markowi Krysztoforskiemu z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu pytanie dotyczące ekoschematów w kontekście  wymieszania słomy z glebą Pytanie brzmiało: Czy resztki pożniwne po kukurydzy na ziarno są zaliczane jako ekoschemat wymieszania słomy z glebą?

- Kukurydza, która daje 10 t ziarna daje również 10-11 t słomy i to jest bardzo bogaty składnik pokarmowy, który mieszamy z glebą i w programach nawozowych odejmują nam  to, co wprowadzamy. Ta kukurydziana słoma rozłoży się na naszym polu i jak najbardziej uznaje się tą praktykę jako ekoschemat wymieszania słomy z glebą. W przypadku kukurydzy na kiszonkę nie możemy mówić o słomie, bo na polu pozostają same nasady i wymieszani ich z glebą nie zalicza się do tego pakietu - wskazał Marek Krysztoforski z CDR w Radomiu.

Ekoschemat: "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi"

Przypomnijmy, że płatności w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi" obejmują 8 praktyk, które są objęte systemem punktowym. To oznacza, że do każdej z praktyk przypisana jest odpowiednia liczba punktów, przy czym 1 pkt stanowi równowartość 22,47 EUR (≈100 zł). Punkty są oparte na wyliczonych stawkach płatności stanowiących rekompensatę dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku realizacji danej praktyki.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie tych płatności jest uzyskanie minimalnej liczby punktów stanowiącej iloczyn:

- 25% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie oraz
- 5 pkt przyznawanych za hektar.


Praktyka "Wymieszanie słomy z glebą" daje rolnikowi 2 pkt., a ma na celu poprawę żyzności gleby.

Praktyka polega na rozdrobnieniu i przyoraniu lub wymieszanie z glebą całej słomy po zbiorze plonu głównego, przy czym przez słomę rozumie się pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion suche źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych zbożowych (w tym kukurydzy), oleistych i bobowatych. Rolnik będzie obowiązany do prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych.

Jak łączyć ze sobą ekoschematy?

Przypomnijmy, że ekoschematy można łączyć ze sobą na jednej działce, stawka dotyczy 1 ha. Ale uwaga, nie można wprowadzić wszystkich ekoschematów w swoim gospodarstwie, gdyż ograniczają to zasady dotyczące wyeliminowania podwójnego finansowania niektórych praktyk. Inne ograniczenia wynikają z technologii uprawy. Przygotowując się do złożenia wniosku, najlepiej jest posługiwać się tabelą 2. wskazującą na możliwość łączenia ekoschematów. Jeśli pewnych ekoschematów nie można połączyć, to biorąc pod uwagę analizę kosztów i korzyści, należy zastanowić się, który ekoschemat wybrać.

Tab. 2. Zasady łączenia ekoschematów między sobą.

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)