Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Czy sprzedaż ciągników może być zwolniona z VAT?

Obrazek

Pytanie: Jestem rolnikiem ryczałtowym ale wcześniej, do 2017 r. byłem podatnikiem VAT dla usług rolniczych. Dodatkowo prowadzę usługi transportowe jako podatnik czynny zwolniony z VAT z art. 113. Planuję sprzedać 2 ciągniki z gospodarstwa zakupione z odliczeniem VAT. Czy taka sprzedaż może być zwolniona z VAT?

31 sierpnia 2019, 06:00
Odpowiedź: Formalnie Czytelnik jest obecnie podatnikiem czynnym tylko dla działalności nierolniczej, natomiast sprzedaż środków trwałych ma się odbywać z działalności zwolnionej. Na podst. art.43.1. 2 zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pierwsza przesłanka jest spełniona, natomiast druga nie, zatem co do zasady, taka sprzedaż musi być opodatkowana VAT stawką 23%, licząc od aktualnej wartości rynkowej netto. Jednak Czytelnik może tutaj skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113, mimo że dla obecnie prowadzonej działalności gospodarczej jest zwolniony przedmiotowo na podstawie ww. przepisów, a sprzedaż ciągników nie będzie wchodziła do limitu zwolnienia = 200 tys. zł. Taka sprzedaż może być udokumentowana, na żądanie nabywcy, fakturą ze stawką „zw.” i wskazaniem przedmiotowego przepisu. Takie podejście jest wskazane m.in. w interpretacji indywidualnej Interpretacja indywidualna KAS, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.287.2019.3.AM.

Roman Włodarz


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)