Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Stawki czynszu dzierżawnego po nowemu

Obrazek

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt nowego rozporządzenia dotyczącego sposobu ustalania czynszów dzierżawnych za nieruchomości z zasobu ANR. Zobacz, co się zmieniło!

Grzegorz Ignaczewski5 lipca 2016, 12:42

Według proponowanego rozporządzenia sposób ustalania czynszu dzierżawnego będzie zależał od rodzaju dzierżawionej nieruchomości rolnej i jej położenia. I tak inaczej będzie ustalany dla gruntów rolnych, inaczej dla budynków i budowli, a jeszcze inaczej dla stawów.
W przypadku gruntów rolnych czynsz będzie zależał od klasy gruntów i położenia w jednym z czterech okręgów podatkowych wyznaczonych na potrzeby podatku rolnego. Wysokość czynszu ustalono na sztywno w formie tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia. Proponowane stawki zaczynają się od 1,1 q pszenicy/ha za grunty klasy V, do 11,1 q pszenicy/ha za grunty klasy I.

Osobne, nieco niższe stawki zaproponowano dla trwałych użytków zielonych. Cena pszenicy do przeliczenia czynszu to średnia krajowa cena skupu pszenicy podawana przez GUS za półrocze poprzedzające ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Grunty klasy VI i VIz maja być zwolnione z czynszu dzierżawnego.
W przypadku budynków i budowli czynsz dzierżawny ma stanowić 1,8% ich wartości księgowej. 
Przepisy rozporządzenia maja mieć zastosowanie do nowych przetargów na dzierżawę nieruchomości z ANR (jako czynsz wywoławczy) oraz do ustalania czynszu w przypadku przedłużenia umowy dzierżawy.
Projekt rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji
giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)