Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dodatkowe 100 mln zł na preferencyjne kredyty dla młodych rolników

Obrazek

25 czerwca 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni współpracującym z nią bankom, kolejne 100 mln zł. na dopłaty do kredytów z linii o symbolu MRcsk.

Grzegorz Ignaczewski24 czerwca 2015, 15:52

Są to kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenia istniejącego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych. Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł. Wysokość dopłaty z ARiMR wysokość pomocy, nie może być wyższa niż równowartość w złotych kwoty 70 tysięcy euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy oraz nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu.
O kredyty z linii MRcsk rolnicy mogą ubiegać się w 5 bankach, które dotychczas podpisały umowę o współpracy przy udzielaniu tego typu kredytów. Są to: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (powstał po połączeniu Banku BGŻ i BNP Paribas S.A.), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., Pekao S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy.

giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)