Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dodatkowe miliardy na działania w ramach PROW - na co zostaną przeznaczone?

Obrazek

Rząd planuje kontynuacje większości dotychczasowych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2021 – 2022. Pojawią się też nowe programy oraz szereg zmian w zasad udzielenia pomocy. Łączny budżet tych działań wyniesie 4,5 mld euro.

wk20 kwietnia 2021, 11:00

W wykazie planów legislacyjnych i programowych rządu znalazł się „Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Przyjęcie tego dokumenty to efekt decyzji Unii Europejskiej w sprawie okresu przejściowego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 i 2022 oraz przyznaniu państwom członkowskim dodatkowych środków dla rolników w Europejskim Instrumencie Odbudowy.

W związku z tym budżet PROW 2014-2020 zwiększy się łącznie o ponad 4,5 mld euro, w tym:

 • 3 595 510 254 euro środków publicznych w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego (z czego 2 287 823 174 stanowią środki UE, a 1 307 687 080 środki współfinansowania krajowego),
 • 944 692 619 euro środków z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO).


- W związku z powyższym, w kolejnych latach planuje się kontynuację wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów wsparcia w ramach programu (Zarządzanie ryzykiem oraz Zarządzanie zasobami wodnymi). Dłuższy okres wdrażania programu wymaga zwiększenia alokacji szeregu instrumentów wsparcia tak aby możliwe było przyznawanie i wypłata pomocy dla beneficjentów programu w kolejnych latach realizacji programu. Proponuje się wprowadzić również szereg zmian merytorycznych w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia, mających na celu ich jak najbardziej efektywną realizację i pełne wykorzystanie środków PROW 2014–2020, w tym w szczególności dodatkowych środków alokowanych na lata 2021–2022 – napisano w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań.


Dodatkowe fundusze

Rząd planuje następujące zmiany finansowe polegające na zwiększenie budżetu następujących instrumentów (środki na okres przejściowy):

 • Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw (o 77 mln euro, w tym 49 mln euro środków UE);
 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (o 11 mln euro, w tym 7 mln euro środków UE);
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (o 65,3 mln euro, w tym 41,5 mln euro środków UE);
 • Scalanie gruntów (o 136,7 mln euro, w tym 87 mln euro środków UE;
 • Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych (o 215,3 mln euro, w tym 137 mln euro środków UE);
 • Modernizacja gospodarstw rolnych (o 400,3 mln euro, w tym 254,7 mln euro środków UE);
 • Inwestycje w działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (o 42,5 mln euro, w tym 27 mln euro środków UE);
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (o 325,3 mln euro, w tym 207 mln euro środków UE);
 • Premie dla młodych rolników (o 251,2 mln euro, w tym 159,8mln euro środków UE);
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw (o 125,7 mln euro, w tym 80 mln euro środków UE);
 • Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych (o 125 mln euro, w tym 79,5 mln euro środków UE);
 • Drogi lokalne (o 351,6 mln euro, w tym 223,7 mln euro środków UE);
 • Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (o 76,2 mln euro, w tym 48,5 mln euro środków UE);
 • Tworzenie grup i organizacji producentów (o 47,1 mln euro, w tym 30 mln euro środków UE);
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (o 679,5 mln euro, w tym 432,4 mln euro środków UE);
 • Rolnictwo ekologiczne (o 211 mln euro, w tym 134,3 mln euro środków UE);
 • Współpraca (o 47,1 mln euro, w tym 30 mln euro środków UE);
 • LEADER (o 179,7 mln euro, w tym 114,3 mln euro środków UE);
 • Zarządzanie ryzykiem (o 108,5 mln euro, w tym 69 mln euro środków UE);
 • Pomoc techniczna (o 119,5 mln euro, w tym 76 mln euro środków UE).

Europejski plan odbudowy

Rząd planuje także zwiększenie budżetu następujących instrumentów (środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy ):

 • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (o 47 mln euro);
 • Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych (o 189 mln euro);
 • Gospodarka wodno-ściekowa (o 376,4 mln euro);
 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (o 262 mln euro);
 • Dobrostan zwierząt (o 70,3 mln euro).


Nowe działanie

Wprowadzone zostanie także nowe działanie M17 „Zarządzanie ryzykiem”, o którym pisaliśmy szczegółowo już wcześniej i możesz przeczytać TUTAJ.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)