Dopłaty 2017: Wiemy, ile wniosków jest w ARiMR!

Dopłaty 2017: Wiemy, ile wniosków jest w ARiMR!

Minister Jurgiel nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia naboru o miesiąc. Tymczasem do końca ustawowego terminu przyjmowania wniosków o dopłaty na 2017 rok pozostały zaledwie 4 dni. Wiemy, ilu rolników już złożyło dokumenty. Czy pozostali zdążą?

r e k l a m a

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do 10 maja zarejestrowano 885 tys. złożonych przez rolników wniosków. Nie wiadomo, ile dokumentów zostało wysłanych pocztą do ARiMR. Ale nie licząc tych, które są w drodze, oznacza to, że jeszcze ok. 470 tys. rolników musi w ciągu najbliższych 4 dni roboczych (czwartek, piątek, sobota i poniedziałek) złożyć w biurach powiatowych Agencji dokumenty, by nie narazić się na potrącenie 1% należnych dopłat za każdy dzień spóźnienia.

W biurach ARiMR jest tłoczno i nerwowo, ale oczy rolników skierowane są na Warszawę i ministra Jurgiela, który dziś ma podjąć decyzję, czy wydłuży czy też nie do 15 czerwca termin przyjmowania wniosków o dopłaty. Przypomnijmy, że taką możliwość dał Polsce i pozostałym krajom członkowskim unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

Na decyzję ministra Jurgiela czeka także ARiMR. W komunikacie skierowanym do nas Biuro prasowe Agencji informuje:

„Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w przypadku gdy Komisja Europejska upoważni Rzeczpospolitą Polską do przedłużenia terminu, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku, mając na względzie okoliczności, którymi kierowała się Komisja Europejska, upoważniając do przedłużenia tego terminu, oraz umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.
 
Mając powyższe na uwadze należy wyraźnie podkreślić, że decyzja o przedłużeniu terminu do składania wniosków o przyznanie płatności nie należy do kompetencji ARiMR”.

oprac. bcz

CZYTAJ TAKŻE:

 

Dopłaty 2017: jutro decyzja ministra Jurgiela

 

Dopłaty bezpośrednie 2017: komisarzu Hogan, pomożecie?

 

Dopłaty na 2016 rok zagrożone?

 

Weź udział w sondzie

Czy uważasz, że ministerstwo rolnictwa powinno wydłużyć do 15 czerwca termin przyjmowania wniosków o płatności obszarowe na 2017 rok?

Zobacz wyniki

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii