Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty bezpośrednie 2023 –18 tys. rolników złożyło już wniosek za pomocą eWniosekPlus

Obrazek

Nabór na dopłaty bezpośrednie 2023 rozpoczął się 15 marca, prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Do tej pory wnioski złożyło już blisko 18 tys. rolników. Bezpłatną pomoc w wypełnieniu tego wniosku oferują natomiast doradcy z ODR.

Patrycja Bernat22 marca 2023, 10:05
Do 21 marca 2023 jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło już blisko 18 tysięcy rolników. Nabór rozpoczął się 15 marca i prowadzony jest za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Pamiętajmy, że w tegorocznej kampanii pojawiły się nowe płatności, które są związane z ochroną środowiska oraz klimatu. Mechanizmy te są realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Czego nie obejmuje bezpłatna pomoc doradców ODR

W wypełnieniu wniosku o dopłaty bezpośrednie pomóc mogą doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego i to bezpłatnie. ODR prowadzą również szkolenia w zakresie wypełniania tych wniosków, a także korzystania z ekoschematów.

– Doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego będą bezpłatnie pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, czytamy na gov.pl

Na pytanie czy pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków  w ramach dopłat bezpośrednich, dostaliśmy odpowiedź z ministerstwa:

- MRiRW uprzejmie informuje, że wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego na podstawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 721) prowadzą działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną. W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej WPR, już od początku 2023 r., wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oferują rolnikom wsparcie, prowadząc szkolenia i informując o nowych zasadach przyznawania płatności. Uwzględniając zakres zmian w nowej perspektywie finansowej, podczas tegorocznej kampanii składania wniosków o płatności bezpośrednie, rolnicy będą mogli również nieodpłatnie skorzystać z porad dotyczących zasad przyznawania płatności na 2023 rok oraz związanych z nimi wymogów. Ponadto, w tym roku doradcy z ośrodków będą nieodpłatnie pomagać rolnikom w wypełnianiu formularza wniosku o przyznanie płatności na 2023. Wszystkie w/w działania wpisują się w zapewnienie kompleksowego wsparcia rolników podczas tegorocznej kampanii. Natomiast nieodpłatna pomoc nie obejmuje przygotowania dodatkowych dokumentów, takich jak plan rolnośrodowiskowy, plan działalności ekologicznej, itp.- informuje biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Czy doradcy za bezpłatną pomoc otrzymają premie?

Rolnicy mogą wystąpić o płatności w ramach ekoschematów i nie są one przyznawane automatycznie, a każdy z wnioskujących samodzielnie określa, z którego z sześciu ekoschematów ma zamiar skorzystać.

Czytaj również: Harmonogram naborów wniosków - Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027 - terminy i kwoty wsparcia
– Doradcy będą mieli z tytułu pomocy świadczonej rolnikom dodatkowe premie, jeśli będą skutecznie im pomagać w wypełnianiu wniosków. Rolnicy mogą zaś bezpłatnie korzystać z porad doradców – dodał szef resortu rolnictwa.
Pomóc rolnikom w wypełnianiu wniosków będzie realizowana przez ODR-y w ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w oparciu o przepisy art. 4 ust. 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Ośrodki otrzymać mają z budżetu państwa dotacje, w tym na wynagrodzenia dla pracowników.

Jakie zmiany w warunkach otrzymania dopłat?

 • W tym roku, aby otrzymać dopłaty, wymagane jest m.in. zastosowanie się do zasady wzmocnionej warunkowości, która opiera się na 9 normach GAEC. GAEC dotyczy utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa o dobrej kulturze rolnej, która jest zgodna z ochroną środowiska.
 • Dobrowolne działania, czyli ekoschematy zależą od decyzji rolnika, czy będą one wdrażane.
 • Zmiana zaszła również w przypadku dolnego progu powierzchni gospodarstwa, które objęte ma być płatnością redystrybucyjną. W tym roku została ona obniżona do 1 ha, a płatność przyznawana jest do pierwszych 30 ha.
 • W przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, dotychczas było to 50 ha.

Jak złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie?

Wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii, pod nr. tel. 800 38 00 84 lub 22 595 06 11, w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00.

O jakie płatności można się ubiegać w 2023 roku?

 • płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona;
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającą płatność podstawową, płatność niezwiązaną do tytoniu;
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW);
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6;
 • płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5;
 • płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych;
 • pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę;
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 • premię z tytułu zadrzewień (PROW 2014-2020);
 • pierwszą premię pielęgnacyjną i zalesieniową do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023-2027).
Zobacz także:  Dotacje na rozwój małych gospodarstw w 2023 roku - zasady wsparcia i stawki pomocy. Rolniczy temat, odc. 40

Do kiedy trwa nabór?

 • Nabór trwa do 15 maja 2023 roku. Dokumenty już tradycyjnie będzie można również dostarczyć po tym terminie, z tym że każdy dzień opóźnienia (dzień roboczy), zmniejsza płatność o 1%.
 • Korekty bez konsekwencji finansowych można wykonywać do dnia 31 maja 2023 roku.
 • W przypadku składania wniosków i wprowadzania w nich zmian ostateczny termin uznaje się za 9 czerwca 2023.
fot. envato.elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)