Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty bezpośrednie nie będą wyrównane, PROW mniejszy. Dlaczego?

Obrazek

Nie będzie wyrównania dopłat bezpośrednich – przyznaje w Sejmie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale jest też poważniejszy problem. Czarne chmury zawisły nad drugim filarem unijnej polityki, czyli Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Dla polskich rolników szykują się ostre cięcia.

wk9 kwietnia 2019, 13:34

Propozycje Brukseli zakładają znaczne okrojenie PROW i wprowadzenie współfinansowania krajowego. Co zatem czeka polskich rolników w nowej perspektywie finansowej po 2020 roku?
 

Dopłaty bezpośrednie nie zostały wyrównane i już nie zostaną


O stan negocjacji nad Wspólną Polityką Rolną zapytali w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy przypomnieli, że członkostwo w Unii Europejskiej w 2004 r. polscy rolnicy rozpoczynali od dopłat bezpośrednich na poziomie 25% tego co otrzymywali farmerzy starej Europy z możliwością dopłacenia z budżetu państwa jeszcze 30%. Mimo upływu wielu lat dopłaty wzrosły, ale nigdy nie zrównały się z poziomem w krajach Europy Zachodniej.

 - Należy przyjąć kryteria obiektywne, które zapewnią jednakową stawkę dopłat dla wszystkich krajów Unii. Takie jest oczekiwanie polskich rolników. Tutaj warto wspomnieć, że nierówne dopłaty są niezgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, chociażby z art. 18, który zakazuje dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Dlatego chciałbym zapytać pana ministra, jakie cele negocjacyjne są najważniejsze dla przyszłości polskiego rolnictwa? - pytał w Sejmie poseł Zbigniew Dolata.


Trudne cele negocjacyjne w sprawie dopłat i PROW

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki przyznał, że negocjacje w ramach Unii Europejskiej są coraz bardziej trudne i coraz trudniej o kompromis. Wynika to z coraz większej liczby członków mających sprzeczne interesy oraz naturalnych egoizmów narodowych.

 – Realne cięcia budżetu wspólnej polityki rolnej są trudne do zaakceptowania. Przyszła wspólna polityka rolna funkcjonować będzie w warunkach coraz bardziej otwartego rynku na zewnętrzną konkurencję. Jednocześnie wspólna polityka rolna ma realizować zarówno stare, jak i nowe zadania zapewniające bezpieczeństwo żywności Europy oraz promować zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. To wymaga odpowiedniego finansowania z budżetu Unii Europejskiej - powiedział wiceminister Zarudzki, który dodał, że nie widzi dużych zagrożeń dla przyszłego finansowania I filara Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty bezpośrednie), ale w II filarze sytuacja może być bardzo ciężka.


Ostre cięcia budżetu na inwestycje z PROW

- Krytycznie w tym właśnie kontekście oceniamy proponowane przez Komisję skoncentrowanie redukcji budżetu na II filarze i zwiększenie poziomu współfinansowania krajowych wydatków na rozwój obszarów wiejskich. Może to ograniczyć możliwości realizacji celów związanych z rozwojem obszarów wiejskich, szczególnie w mniej zamożnych państwach Unii. W Polsce nadal mamy duże potrzeby dotyczące dywersyfikacji gospodarczej obszarów wiejskich, modernizacji sektora rolno-żywnościowego, zwiększenia innowacyjności. O zmianach pokoleniowych i o tzw. starzeniu się lokalnych społeczności wiejskich nie wspomnę - kontynuował R. Zarudzki.


Dopłaty bezpośrednie: są równi i równiejsi

Nie oznacza to jednak wyrównania dopłat bezpośrednich. Sukcesem będzie utrzymanie obecnych warunków finansowych na wsparcie bezpośrednie lub ich niewielki wzrost. Rząd zdaje sobie sprawę z rosnącego zniecierpliwienia rolników, ale niewiele może z tym zrobić.

- Tempo i skala wyrównywania płatności bezpośrednich zaproponowane przez Komisję są zbyt małe. W tej propozycji w 2027 r. nadal istniałaby dysproporcja w przypadku wysokości wsparcia dla rolników działających na jednolitym rynku -  tłumaczył wiceminister Ryszard Zarudzki.


Coraz większe wymagania środowiskowe wobec rolników

Podczas negocjacji nad przyszłą Wspólną Polityką Rolną Polska będzie bardzo mocno podnosić kwestię rosnących wymagań środowiskowych nakładanych na rolników, za którym nie idą żadne rekompensaty finansowe. Będziemy również popierać zmniejszenie wymogów środowiskowo - klimatycznych wobec małych gospodarstw oraz systemu dodatkowego wsparcia dla nich. Pomysł oparcia realizacji unijnej polityki rolnej na tzw. planach strategicznych podoba nam się, ale już krytycznie wypowiadamy się o rocznym rozliczaniu krajów członkowskich z jego realizacji. Naszym zdaniem grozi to utratą unijnych funduszy już po roku funkcjonowania nowej perspektywy. Polskiego MRiRW jest również przekonane, że nowa Wspólna Polityka Rolna nie wejdzie w życie w zakładanym czasie i potrzebne będą 1-2 letnie okresy przejściowe. wk

pobierz darmową mobilną aplikację top agrar PolskaWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)