Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty do loch i prosiąt oraz materiału siewnego. Nowa pomoc dla rolników

Obrazek

 

Ministerstwo rolnictwa w nowym projekcie rozporządzenia zapowiada kolejną pomoc dla rolników. Zyskają producenci trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, producenci zbóż oraz poszkodowani katastrofą ekologiczną na Odrze.

wk17 kwietnia 2023, 19:00

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się „projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”. W projekcie proponuje się nowe formy pomocy.

Dofinansowanie dla hodowców trzody chlewnej w cyklu zamkniętym

- Zgodnie z danymi GUS w grudniu 2022 r. stado loch na chów w Polsce ponownie się zmniejszyło - w porównaniu z grudniem 2021 r. o 61,4 tys. sztuk (o 9,4%) do poziomu 592,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 29,1 tys. sztuk (o 6,7%) do 404,8 tys. sztuk. Spadek liczby gospodarstw wynika głównie z czynników rynkowych – braku lub bardzo niskiej opłacalności produkcji spowodowanej m.in. coraz wyższymi kosztami produkcji wynikającymi m.in. z inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zagraża to utracie płynności finansowej podmiotów prowadzących chów trzody chlewnej – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dlatego w projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowych form pomocy dla hodowców trzody chlewnej, którzy zgłosili do ARiMR do dnia 15 września 2023 r., oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwach od dnia 1 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc dla producentów zbóż

Ministerstwo rolnictwa widzi też problemy na innych rynkach. W związku z destabilizacją sytuacji na światowych rynkach żywności i produktów rolnych spowodowaną agresją Federacji Rosyjskiej niezbędne jest także podejmowanie działań zwiększających stabilność produkcji roślinnej. Jednym z czynników mogącym mieć wpływ na stabilizację tego rynku wydaje się być zwiększenie wymiany kwalifikowanego materiału siewnego.

Dlatego MRiRW zapowiada pomoc dla producentów rolnych, którzy zakupili od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Podmioty poszkodowane podczas katastrofy na Odrze

Problemy finansowe obejmują również podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, dotknięte konsekwencjami wystąpienia w 2022 r. sytuacji ekologicznej na wodach rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego, Jeziora Dąbie lub obiektach akwakultury funkcjonalnie powiązanych z tymi wodami. Tu również rząd zapowiada pomoc finansową.

- Projektowana pomoc powinna wpłynąć na poprawę płynności finansowej podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie akwakultury i rybołówstwa – napisano w podsumowaniu uzasadnienia.

Czekamy na szczegóły.

wk
Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)