Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty do materiału siewnego 2020 – będą zmiany zasad przyjmowania wniosków przez ARiMR!

Obrazek

Uwaga rolnicy! Rząd wprowadza nowe zasady przyjmowania wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Zmiany zaczną obowiązywać już od przyszłego roku i obejmą ponad 66 tysięcy gospodarstw rolnych. 

wk12 grudnia 2019, 10:11
Do konsultacji społecznych trafiło już rozporządzenie w sprawie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano zmianę terminów składania wniosków, które teraz rolnicy będą składać od dnia 25 maja do dnia 25 czerwca danego roku.

- Powyższa zmiana uporządkuje i usprawni proces przyjmowania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Resort rolnictwa taką zmianę tłumaczy względami praktycznymi. Bowiem od 2016 r., kiedy wprowadzono zasadę, że stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych określa się na podstawie całkowitej wnioskowanej powierzchni dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami i kwoty określonej na ten cel w ustawie budżetowej, ze względu na konieczność określenia całkowitej wnioskowanej powierzchni niezbędnej do wyliczenia stawek, rozpatrywanie wniosków jest możliwe dopiero po otrzymaniu wszystkich wniosków i określeniu stawek dopłat. Niezależnie od tego, że wnioski można było składać już od 15 stycznia, większość wniosków i tak była składana dopiero w czerwcu.

Oznaczało to, że jednostki zajmujące się udzielaniem dopłat musiały od początku roku utrzymywać gotowość przyjmowania i dokonywania oceny formalnej wniosków, chociaż były one faktycznie rozpatrywane dopiero na koniec roku, po określeniu stawek dopłat. Sprawiało to wrażanie zbędnego przedłużania procedury rozpatrywania wniosków, chociaż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie miała podstaw prawnych do wcześniejszego wydawania decyzji. Zmiana terminów składania wniosków uporządkuje ten obszar.

Co roku ponad 66 tys. rolników składa wnioski o dopłaty do materiału siewnego.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)