Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt w wysokości 65% składki. KE zatwierdza polski program

Obrazek

KE zatwierdziła polski program o wartości 1,3 mld euro (6 mld zł), który ma wesprzeć rolników i pomóc w utrzymaniu stabilnych dochodów. Na co polski rząd zamierza przeznaczyć tak dużą kwotę?

Dorota Kolasińska16 maja 2023, 15:30

Z programu dopłat skorzystają ci rolnicy, którzy wykupią ubezpieczenie w towarzystwach ubezpieczeniowych wybranych przez rząd w przetargach. Rolnicy otrzymają dopłaty ubezpieczeń roślin i zwierząt w wysokości 65% składki (nie przekraczając określonego progu). Stosując tak wysoką dopłatę rząd zachęca do zwiększenia powszechności ubezpieczeń rolnych.

- W szczególności na wypadek suszy program obejmuje państwowy mechanizm reasekuracji, w ramach którego Polska pokryje część odszkodowań, które firmy ubezpieczeniowe musiałyby wypłacić producentom rolnym. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2027 r. – podaje KE. Kwota tych 6 mld zł jest przeznaczona na 5 lat (po 1,2 mld zł rocznie).

Dopłaty do ubezpieczeń rolniczych są potrzebne

Komisja pozytywnie zaopiniowała program. Twierdzi, że środek pomaga w utrzymaniu stabilnych dochodów producentów rolnych, a tym samym przyczynia się do realizacji ogólnych celów wspólnej polityki rolnej, jakimi są wspieranie inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego oraz zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego.

- Program jest konieczny i odpowiedni, aby zaradzić niedoskonałości rynku, ponieważ ze względu na wysokie ceny polis ubezpieczeniowych producenci rolni nie byliby skłonni kupować ich bez dotacji pokrywających część składki ubezpieczeniowej. Ponadto konieczny jest państwowy mechanizm reasekuracji na wypadek suszy, ponieważ w przeciwnym razie zakłady ubezpieczeń nie byłyby skłonne pokryć ryzyka suszy – podaje Komisja Europejska.

Z danych przekazanych przez MRiRW wynika, że rolnicy zawarli umowy ubezpieczeniowe z 8 firmami, w których przewidziano 1 489 mln zł do upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. W 2022 r. 219 677 rolników zawarło umowy ubezpieczenia z dopłatą z budżetu państwa. Było to o 31 246 więcej niż w 2021 r. Umowy zapewniły ochronę ponad 4 mln ha upraw oraz ochronę przed stratami w chowie lub hodowli 22 535 500 sztuk zwierząt gospodarskich.

W 2022 r. na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została wykorzystana kwota 760 139 tys. zł.

Wiceminister Ryszard Bartosik uważa, że przebieg ubiegłorocznej kampanii był udany, bowiem udało się ubezpieczyć o 30% więcej, niż w roku poprzednim.

Od jakich zjawisk rolnicy mogą ubezpieczać uprawy i zwierzęta?

Dopłata do ubezpieczenia pozwoli zabezpieczyć gospodarstwa przed klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi, chorobami zwierząt, szkodnikami roślin i inwazyjnymi gatunkami obcymi, usuwanie i niszczenie padłych zwierząt oraz szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione lub inne niekorzystne zjawiska klimatyczne, a w szczególności suszą.

Pomoc może również obejmować szkody spowodowane incydentem środowiskowym, o ile jego wystąpienie zostało formalnie uznane przez właściwy organ danego państwa członkowskiego.

- Ten środek o wartości 1,3 mld euro wesprze prężny sektor rolnictwa w Polsce i zapewni długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Pomoże to chronić producentów rolnych przed stratami wynikającymi z niekorzystnych zjawisk klimatycznych, a tym samym utrzymać ich dochody na stabilnym poziomie. Wszystko bez nadmiernego zakłócania konkurencji – skomentowała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. polityki konkurencji.

  
dkol
Fot. Envato Elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)