Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty do zbóż: KE proponuje rolnikom dodatkowe 100 mln euro. Ile pieniędzy trafi do Polski?

Obrazek
W ostatnim tygodniu kwietnia Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją w sprawie czasowego ograniczenia importu produktów rolnych z Ukrainy.  W środę 3 maja KE zaproponowała przedstawicielom wszystkich państw członkowskich propozycję dodatkowego wsparcia o wartości 100 mln euro. 
 
Bartłomiej Czekała4 maja 2023, 17:42
Jak czytamy w komunikacie KE, kwota ta będzie pochodziła z rezerwy rolnej UE na 2023 r. i zostanie przeznaczona na wsparcie rolników produkujących zboża i nasiona oleiste w tych pięciu przyfrontowych państwach członkowskich. Wsparcie to ma pomóc 5 państwom graniczącym z Ukrainą częściowo zrekompensować problemy rynkowe związane z wąskimi gardłami logistycznymi wynikającymi z importu niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Jednocześnie Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika oraz wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy.

Jak KE podzieli 100 mln euro dla rolników z 5 państw?

Komisja Europejska proponuje następujący podział pieniędzy z rezerwy rolnej UE:

- 9,77 mln euro dla Bułgarii,
- 15,93 euro dla Węgier,
- 39,33 mln euro dla Polski,
- 29,73 euro dla Rumunii,
- 5,24 euro dal Słowacji.

Wymienione wyżej kraje mogą uzupełnić to unijne wsparcie do 200% środkami krajowymi, co stanowiłoby łączną pomoc finansową w wysokości 300 mln euro dla poszkodowanych przez nadmierny import z Ukrainy rolników. Ten unijny podział funduszy uwzględnia wagę każdego zainteresowanego kraju w unijnym sektorze rolnym na podstawie kwoty płatności bezpośrednich w ramach WPR, a także względny wzrost ukraińskiego przywozu zbóż i nasion oleistych do tych państw członkowskich.

Głosowanie na następnym posiedzeniu Komisji

Szczegóły wniosku Komisji Europejskiej zostały omówione z przedstawicielami państw członkowskich podczas doraźnego posiedzenia komitetu ds. wspólnej organizacji rynków rolnych. Wszystkie państwa członkowskie będą głosować nad wnioskiem na następnym posiedzeniu Komisji. Jeżeli środek zostanie zatwierdzony przez państwa członkowskie, Komisja go przyjmie. Zostałaby ona następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i weszłaby w życie następnego dnia po jej opublikowaniu, tak aby pięć zainteresowanych państw członkowskich mogło ją bezzwłocznie wdrożyć.
Władze pięciu państw członkowskich udzielą pomocy rolnikom uprawiającym zboża i nasiona oleiste na dotkniętych obszarach, biorąc pod uwagę zakres ich trudności i szkód gospodarczych oraz upewniając się, że są oni ostatecznymi beneficjentami wsparcia finansowego. Płatności należy dokonać do dnia 30 września 2023 r. Bułgaria, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja będą musiały powiadomić Komisję o szczegółach wdrażania tych nadzwyczajnych środków finansowych, w szczególności o kryteriach zastosowanych do obliczenia pomocy, zamierzonym wpływie tego środka, jego ocenie oraz działań podjętych w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji i nadmiernej rekompensaty.

Rolnicy nadal są zaniepokojeni importem zbóż z Ukrainy

Przypomnijmy, że rolnicy w państwach członkowskich położonych w pobliżu Ukrainy nadal wyrażają zaniepokojenie skutkami zwiększonego przywozu ukraińskich zbóż i nasion oleistych na rynki lokalne, wynikającego z wąskich gardeł logistycznych. Kiedy zwiększona produkcja krajowa zbiegła się w czasie ze zwiększonym importem z Ukrainy, doprowadziło to do nadmiernej podaży na rynku. Ta duża dostępność zbóż i nasion oleistych spowodowała  zmniejszenie się rynków zbytu.

Tymczasem najnowsze dane przedstawione przez KE mówią o spadku importu produktów rolnych z Ukrainy w I kwartale 2023 roku.
oprac. bcz na podst. KE


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)