Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty do zbóż: Zgodnie z jakimi warunkami rolnik otrzyma wsparcie do pszenicy i kukurydzy?

Obrazek

Prawie miesiąc temu wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział uruchomienie dopłat do zbóż dla rolników, którzy uprawiali pszenicę i kukurydzę oraz z uwagi na nadmierny import ziarna z Ukrainy ponieśli straty finansowe sprzedając ziarno po 15 grudnia 2022 roku. Dwa tygodnie temu ukazał się stosowne rozporządzenie, ale postanowiliśmy zapytać ministerstwo rolnictwa o szczegóły, których w rozporządzeniu nie udało nam się znaleźć.

Bartłomiej Czekała4 marca 2023, 06:00
Biorąc pod uwagę pytania, które kierowali do nas rolnicy zarówno po zapowiedzi uruchomienia tej pomocy, jak też i po opublikowaniu rozporządzenia, postanowiliśmy skierować do resortu rolnictwa pytania o to, czy dopłaty do zbóż otrzymają rolnicy, którzy znajdują się w sytuacjach opisanych poniżej w 4 przykładach:

 
Przykład 1: Rolnik uprawiał w 2022 roku pszenicę i kukurydzę na ziarno. Jest to udokumentowane w zasiewach zgłoszonych do ARiMR w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie. Kukurydzę sprzedał przed 15 grudnia 2022. Pszenicę między 15 grudnia 2022 a 31 maja 2023. Czy dostanie w związku z tym dopłatę także do kukurydzy czy tylko do pszenicy?

 
Przykład 2:   Sytuacja odwrotna. Rolnik uprawiał w 2022 roku pszenicę i kukurydzę na ziarno. Jest to udokumentowane w zasiewach zgłoszonych do ARiMR w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie. Pszenicę sprzedał przed 15 grudnia 2022. Kukurydzę 15 grudnia 2022 a 31 maja 2023. Czy dostanie w związku z tym dopłatę także do pszenicy czy tylko do kukurydzy?

 
Przykład 3: Rolnik uprawiał w 2022 roku kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę (zgłoszone w dopłatach do ARiMR). Jednak z uwagi na niekorzystny przebieg pogody w 2022 roku podjął decyzję o zmianie przeznaczenia kukurydzy z kiszonki na ziarno. Kukurydze skosił i ziarno sprzedał po 15 grudnia 2022 (faktura VAT).  Czy może otrzymać dopłatę do kukurydzy?

 
Przykład 4: Rolnik uprawiał kukurydzę i pszenicę w 2022 roku. W okresie od 15 grudnia 2022 do 31 maja 2023 zawarł umowę kupna - sprzedaży z firmą skupującą z określoną ceną, ale termin odbioru (sprzedaży) i tym samym wystawienia faktury VAT nastąpi z godnie z umową pod 31 maja 2023 roku. Czy będzie mógł ten rolnik ubiegać się o dopłatę do zbóż na podstawie umowy kupna - sprzedaży?


Kto i jakie otrzyma wsparcie w ramach dopłat do zbóż?


Z Biura Prasowego MRiRW otrzymaliśmy na powyższe pytania jedną wspólną odpowiedź, którą publikujemy poniżej w całości.


MRiRW uprzejmie informuje, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziło możliwość udzielania pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Federacji Rosji wobec Ukrainy.

O powyższą pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, który m.in.:

- który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy;

- który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w ramach 2022 r.

Pomoc nie będzie mogła przekroczyć:

1)   iloczynu stawki pomocy na 1 ha i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w ramach kampanii 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha;
oraz
2) iloczynu stawki pomocy na 1 ha, liczby 1,665 i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy wynikającej z dokumentów, potwierdzających sprzedaż pszenicy lub kukurydzy od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. (przy założeniu  średniego plonu z hektara w 2022 r. według GUS na poziomie dla pszenicy 5,5t/ha i dla kukurydzy 7t/ha).

Pomoc będzie wypłacana do niższej z kwot wyliczonych na podstawie powyższych przepisów.

Do wniosku o pomoc producent rolny będzie zobowiązany dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty dokumentujące sprzedaż  w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia  31 maja 2023 r. pszenicy lub kukurydzy do podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.
 

Stawki dopłat do zbóż w zależności od województwa

Pomoc będzie wypłacana do niższej z kwot wyliczonych na podstawie powyższych przepisów. Proponuje się, aby stawka pomocy obejmowała jedynie część produkcji i była zróżnicowana w zależności od województwa, w którym jest prowadzona uprawa pszenicy lub kukurydzy, i wynosiła odpowiednio:

1) 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim; 2) 1050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

3) 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

4) 840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

5) 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 3;

6) 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 4.

W związku  z powyższymi stawkami i limitem 50 ha powierzchni, do której należna będzie pomoc:

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z województw: podkarpackiego i lubelskiego wyniesie do 41 250 zł w przypadku pszenicy i do 52 500 zł w przypadku kukurydzy.

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i mazowieckiego wyniesie do 33 000 zł w przypadku pszenicy i do 42 000 zł w przypadku kukurydzy.

- maksymalna pomoc dla gospodarstw z pozostałych województw wyniesie so 24 750 zł w przypadku pszenicy i do 31 500 zł w przypadku kukurydzy.

Tyle założenia rozporządzenia. Wsparcie krajowe zapowiedziano  w kwocie 600 mln zł. Tydzień temu unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiedział, że z budżetu KE na dopłaty do zbóż wstępnie zadeklarowano 30 mln euro czyli ok. 150 mln zł, ale ma on nadzieję na jej zwiększenie.


Fot. Drożdż


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)