Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dotacje na zakładanie zadrzewień śródpolnych: jakie stawki i wymagania?

Wprowadzenie dotacji dla rolników i samorządów na zakładania zadrzewień śródpolnych planuje ministerstwo rolnictwa. W ten sposób zaczynamy wprowadzać w życie unijną strategię bioróżnorodności.

wk30 listopada 2021, 09:00

 Do konsultacji społecznych zostało przesłane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zasady otrzymania dotacji

Proponowana zmiana stanowi dostosowanie przepisów do zmian wprowadzanych w PROW 2014–2020 w okresie przejściowym, czyli na lata 2021 i 2022.

Jednocześnie projekt rozszerza dotychczasowe działanie PROW poprzez wprowadzenie płatności dla rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego na zakładanie zadrzewień śródpolnych na gruntach ornych będących ich własnością. Pomoc przyznawana będzie na zakładanie zadrzewień o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie więcej niż 0,5 ha oraz o szerokości nie większej niż 20 m.

Ścisłe kryteria i cele

Zadrzewienia tworzone będą, ściśle według kryteriów określonych w zmienionym PROW 2014-2020 oraz wymogów określonych w przepisach procedowanego rozporządzenia czyli m.in. z mieszanki rodzimych gatunków drzew i krzewów (co najmniej 3 różnych), w której przeważają gatunki liściaste – 90% (w tym biocenotyczne lub miododajne). - Zakładane w ten sposób zadrzewienia stanowić będą element krajobrazu istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów rolnych, ponieważ są miejscem bytowania wielu organizmów i bazą pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym  utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych. Ponadto realizować będą szereg innych funkcji środowiskowych, w tym przede wszystkim zwiększenie retencji wodnej, poprawę jakości wód oraz przeciwdziałanie erozji gleby -czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia. 

Funkcje ochrony wody zadrzewień będą realizowane poprzez propagowanie ich zakładania m.in. przy ciekach i zbiornikach wodnych. Sadzone tam drzewa i krzewy, dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu stanowić będą skuteczną barierę ograniczającą przemieszczanie się zanieczyszczeń do wód.

Zgodnie ze strategią bioróżnorodności

Tworzenie zadrzewień śródpolnych będzie zgodne ze „Strategią na rzecz Bioróżnorodności 2030”, która wprowadza zobowiązania w zakresie ochrony i przywracania dobrego stanu przyrody w Unii Europejskiej, w tym m.in. obecność elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością biologiczną na gruntach rolnych, powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających oraz zasadzenie 3 mld drzew w UE do 2030 r.

Od 2023 r. w ramach projektowanego Planu Strategicznego na lata 2023-2027 planowane jest wsparcie założonych zadrzewień śródpolnych (m.in. w ramach PROW 2014-2020), w ramach ekoschematów, czyli przyszłych płatności I filara WPR związanych z praktykami na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Jakie stawki dopłat do zadrzewień śródpolnych?

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało następujące stawki dopłat z tytułu zalesienia lub wsparcie na zadrzewienie:

FORMA POMOCY

 

IGLASTE

LIŚCIASTE

Zalesianie w warunkach korzystnych

zł/ha

10 921

11 920

Zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni

zł/ha

11 910

12 707

Zalesianie na gruntach erozyjnych

zł/ha

11 910

9 117

Zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni

zł/ha

9 518

10 164

Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi w warunkach korzystnych

zł/ha

11 556

8 307

Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni

zł/ha

12 308

8 943

Zadrzewienie w warunkach korzystnych

zł/ha

10 892

10 892

Zadrzewienie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni

zł/ha

13 664

13 664

Zabezpieczenie drzewek 3 palikami

zł/ha

1 132

1 132

Zabezpieczenie drzewek osłonkami w przypadku wsparcia na zadrzewienie

zł/ha

1 488

1 488

Zabezpieczanie przed zwierzyną, grodzenie 2-metrową siatką metalową

zł/mb

8,82

8,82

 

Do tego rolnik może liczyć na premię pielęgnacyjną (od 424 do 1620 zł) oraz zalesieniową w wysokości 1215 zł/ha.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)