Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Duże zmiany w PROW na lata 2021 - 2022

Nowe działanie dla hodowców drobiu oraz ułatwienia w walce z suszą. Ministerstwo rolnictwa przedstawiło nowe przepisy dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2022. 

wk8 lipca 2021, 12:52
Przesłana do Sejmu ustawa ma na celu wprowadzenie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich tzw. okresu przejściowego, który będzie obowiązywał we Wspólnej Polityce Rolnej w latach 2021-2022.

- Projektowane zmiany wiążą się zatem z zapewnieniem sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie przejściowym oraz koniecznością zapewnienia dalszej realizacji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) i mają na celu ułatwienie beneficjentom realizacji operacji w ramach PROW 2014–2020 w okresie przejściowym – napisano w uzasadnieniu projektu. 

Projekt wprowadza szereg zmian w m.in. prawie budowlanym, zasadach wymiany korespondencji i składania wniosków w ARiMR, prawie geologicznym i górniczym czy ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

NOWE DZIAŁANIE

Ustawa wprowadza m.in. podstawy prawne do wprowadzenia w życie nowego działania w ramach PROW. „Zarządzenia ryzykiem” pozwoli na ubezpieczenie przez rolników drobiu od ryzyka wystąpienia salmonelli. Obecnie znaczna część producentów drobiu nie posiada ubezpieczenia od tej choroby, a wprowadzenie możliwości refundacji im części składki powinno przyczynić się do ich zachęcenia tym rodzajem ubezpieczeń. 
Z prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwoju unijnego rynku drobiu wynika, że w 2020 roku produkcja i konsumpcja w UE wzrośnie o 1%, a eksport i import obniżą się odpowiednio o 6 i 12%. Gorsze uwarunkowania unijnego eksportu stwarzają również mniej korzystne warunki dla polskich eksporterów.

Tymczasem Polska jest największym producentem drobiu w Europie. W 2019 r. w Polsce wyprodukowano prawie 2,6 mln t. mięsa drobiowego, z czego ponad połowa produkowana jest na eksport. Kraje UE są w 73% odbiorcami polskiego drobiu. Hamująco na poziom sprzedaży mogą oddziaływać niektóre ograniczenia związane z pandemią COVID- 19 oraz wciąż obowiązujące niektóre ograniczenia w imporcie z Polski związane z grypą ptaków (HPAI). - Dlatego niezbędnym jest wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu wspierającego producentów drobiu i odpowiednie jego unormowanie w przepisach prawa- napisano w uzasadnieniu. 

PRZECIWDZIAŁANIE SUSZY

Rząd chce także rozwiązać problem skomplikowanych procedur uzyskiwania zgód na realizację prostych działań przeciwdziałających skutkom suszy na obszarach wiejskich, która zniechęca właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań w tym zakresie.

Stąd propozycja zmian w prawie budowlanym polegająca na uproszczeniu wymogów związanych z budową stawów i zbiorników wodnych. Obecnie, budowa stawu i zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 1000 m2 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. MRiRW chce, aby stawy lub zbiorniki wodne o powierzchni przekraczającej 1000 m² i nieprzekraczającej 5000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na gruntach rolnych, byłyby wykonywane na podstawie zgłoszenia budowy.
Dzięki zastosowaniu procedury zgłoszenia budowy, właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej nadal będą posiadały informacje o planowanych działaniach. Dlatego też w uzasadnionych sytuacjach będą mogły wnieść sprzeciw lub nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie planowanego obiektu. 

- Dotychczasowe doświadczenia wynikające z realizacji instrumentów wsparcia PROW 2014–2020 w obszarze gospodarki wodnej wskazują, że zgromadzenie wymaganej dokumentacji inwestycyjnej stanowi istotną barierę dla beneficjentów, utrudniającą skorzystanie z możliwości wsparcia. Dlatego proponowana zmiana ma na celu uproszczenie procedur związanych z procesem budowlanym małych stawów i zbiorników jednocześnie nie eliminując możliwości nadzoru ze strony właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – przekonuje resort rolnictwa. 

wk

Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)