Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne: lepsze warunki!

Obrazek

Wzrost stawek płatności o oraz częściowe zniesienie mechanizmu degresywności płatności: tak mają wyglądać nowe zasady działań rolno-środowiskowo-klimatycznych zaproponowanych właśnie przez ministerstwo rolnictwa.

wk10 sierpnia 2021, 09:53

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Potrzeba zmiany przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego wynika z obecnie przeprowadzanych zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, gdzie Polska zaproponowała m.in.:

  • aktualizację stawek płatności dla poszczególnych pakietów/wariantów;

  • zniesienie mechanizmu degresywności płatności w Pakiecie 4: Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

Nowe stawki

Obowiązujące stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych zostały oszacowane w 2014 r. na podstawie danych z lat 2010–2012. I dlatego, zdaniem resortu rolnictwa, nie odzwierciedlają one właściwie obecnych uwarunkowań ekonomicznych kształtujących wysokość poniesionych kosztów i utraconych dochodów związanych z podjętymi zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi.

Dlatego też zaproponowano aktualizację stawek płatności w oparciu o kalkulacje przeprowadzone zgodnie z pierwotnie zastosowaną metodyką przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wyliczone obecnie stawki płatności są wyższe od dotychczas stosowanych średnio o ok. 21%.

"Zapewnienie poziomu płatności adekwatnego do ponoszonych kosztów/strat jest niezbędne, aby rolnicy mogli i chcieli podejmować się działań na rzecz środowiska" – napisano w uzasadnieniu nowych przepisów. W zależności od pakietu/wariantu stawka płatności wzrośnie tu od 17.5% do 23%.

Nowe koszty transakcyjne

Wraz ze zmianą wysokość stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dla poszczególnych pakietów i ich wariantów, jednocześnie proponuje się aktualizację wysokości kwot przeznaczonych na refundację kosztów transakcyjnych.

Zniesienie degresywności

Obecnie w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznego jest stosowany mechanizm degresywności płatności, czyli system obniżania stawki płatności po przekroczeniu odpowiednich progów powierzchni objętej płatnością. Ze względu na szczególne znaczenie obszarów Natura 2000 dla zachowania bioróżnorodności, MRiRW proponuje zniesienie stosowania tego mechanizmu w ramach Pakietu 4: Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

Resort rolnictwa szacuje, że nowe zmiany będą dotyczyć ok. 70 tys. beneficjentów działań rolno-środowiskowo-klimatycznych.

wk
fot. pixabayWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)