Dżip dla syna: darować czy sprzedać?

Dżip dla syna: darować czy sprzedać?

Masz samochód, chcesz go przekazać dziecku, ale nie wiesz, czy trzeba rozliczyć VAT. Co robić?

r e k l a m a

Nasz Czytelnik pyta: posiadam duże gospodarstwo rolne położone w 3 miejscowościach. Dla nadzoru pól i przewozu ekip roboczych kupiłem za 150 tys. zł netto w 2015 roku samochód terenowy z homologacją ciężarową i odliczyłem 100% VAT. W sierpniu 2017 r. chciałbym  ten samochód (o wartości rynkowej ok. 100 tys. zł brutto) przekazać synowi, który także ma gospodarstwo rolne i jest podatnikiem VAT. W jaki sposób najkorzystniej to zrobić?

Zdaniem Romana Włodarza prezesa Śląskiej Izby Rolniczej, naszego eksperta VAT, w omawianym przypadku, ponieważ nie minęło jeszcze 5 lat od zakupu, będzie występował przy zbyciu problem prawa do korekty VAT, zgodnie z art. 91 Ustawy. Można zatem przyjąć następujące warianty przekazania synowi tego samochodu (oczywiście dotyczy to analogicznie innych środków trwałych):

1.    sprzedaż na fakturę VAT ze stawką 23%, z wartością netto wg cen rynkowych bieżących – rozwiązanie najprostsze. Należny VAT wyniesie ok. 19 tys. zł. Jednak zbywca ma prawo do korekty odliczonego wcześniej VAT. Za lata 2015, 2016 i 8 miesięcy 2017 roku korekta wygasła, ponieważ samochód był wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej. Do końca 5 letniej korekty pozostało2 lata i 4 miesiące. Zatem w rozliczeniu VAT za sierpień podatek należny wyniesie 19 tys. zł pomniejszony o 16, 1 tys. zł korekty = 2,9 tys. zł. Oczywiście nabywca odliczy VAT naliczony w kwocie wykazanej na fakturze,

2.    darowizna na rzecz członków rodziny – na podstawie art. 7.2 Ustawy o VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało przy nabyciu prawo do odliczenia VAT, to przy przekazaniu środka na cele osobiste należy naliczyć i odprowadzić VAT należny (praktycznie liczony od ceny bieżącej rynkowej). Naliczenie VAT powinno nastąpić np. poprzez wystawienie faktury wewnętrznej albo innego dokumentu  na którym jest podana kwota netto, stawka VAT i kwota VAT. Zbywca będzie miał prawo do korekty, tak jak przy sprzedaży ŚT.

Reasumując, ponieważ syn jest czynnym podatnikiem VAT, korzystniej będzie ten samochód mu sprzedać.

Stała rubryka o VAT w każdym wydaniu „top agrar Polska”. Natomiast szerokie interpretacje i przykłady rozliczania VAT w każdym wydaniu kwartalnika „top agroszef Premium”. KLIKNIJ „top agroszef Premium”.

Opr. pł
Fot. Łuczak
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii