Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Harmonogram naborów wniosków - Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027 - terminy i kwoty wsparcia

Obrazek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła terminy i kwoty wsparcia w harmonogramie naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2023 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Kiedy i na co warto złożyć wniosek? 

Dorota Kolasińska20 marca 2023, 15:15
ARiMR podała szczegółowy harmonogram wniosków w ramach Planu Strategicznego. Dopłaty bezpośrednie to lwia część PS dla WPR na lata 2023-2027 r. Rząd zamierza przeznaczyć również duże wsparcie na odnawialne źródła energii, bo 1,263 mld zł oraz wzmocnienie konkurencyjności rolników (920 mln zł). Kiedy można składać wnioski na poszczególne działania i jakie kwoty dofinansowań przewidziano dla rolników?

Nabory wniosków, które zwykle cieszyły się największym zainteresowaniem odbędą się w połowie roku oraz pod koniec roku. W tym roku Premia dla młodego rolnika wyniesie 200 tys. zł i będzie płatna w dwóch ratach, z kolei w ramach działania "Rozwój małych gospodarstw" dofinansowanie wyniesie 100 lub 120 tys. zł (większa kwota przewidziana dla gospodarstw ekologicznych). Szczegółowy harmonogram naboru wniosków poniżej. 

Harmonogram naborów wniosków - Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027 - terminy i kwoty wsparcia

W tym roku zostaną uruchomione nabory na dopłaty bezpośrednie, a także na interwencje o charakterze inwestycyjnym, współpracy i transferu wiedzy oraz cyfryzacji. 

Dopłaty bezpośrednie/wsparcie obszarowe:

 • I.1 Podstawowe wsparcie dochodów - 15 marca 2023 (7,761 mld zł)
 • I.2 Płatność redystrybucyjna - 15 marca 2023 (1,902 mld zł)
 • I.3 Płatność dla młodych rolników - 15 marca 2023 (204 mln zł)
 • I.4.1 – I.4.6 Ekoschematy – 15 marca 2023:
  • Obszary z roślinami miododajnymi (38 mln zł)
  • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (2,67 mld zł)
  • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR (35 mln zł)
  • Biologiczna ochrona upraw (2 mln zł)
  • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (93 mln zł)
  • Dobrostan zwierząt (1,274 mld zł)
 • I.5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją – 15 marca 2023:
  • do krów (750 mln zł)
  • młodego bydła (849 mln zł)
  • owiec (23 mln zł)
  • kóz (1 mln zł)
  • buraków cukrowych (347 mln zł)
  • chmielu (4 mln zł)
  • lnu (2 mln zł)
  • konopi włóknistych (0,4 mln zł)
  • pomidorów (10 mln zł)
  • truskawek (48 mln zł)
  • ziemniaków skrobiowych (42 mln zł)
  • roślin pastewnych (82 mln zł)
  • roślin strączkowych na nasiona (304 mln zł)
 • I.8.1- I.8.7 Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne - 15 marca 2023:
  • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (79 mln zł)
  • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (100 mln zł)
  • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (5 mln zł)
  • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (0,2 mln zł)
  • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (2 mln zł)
  • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (53 mln zł)
  • Bioróżnorodność na gruntach ornych (0,8 mln zł)
 • I.8.8 Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych - 15 marca 2023 (0,8 mln zł)
 • I.8.11 Rolnictwo ekologiczne - 15 marca 2023 (189 mln zł)
 • I.9 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) - 15 marca 2023 (747 mln zł plus 673,7 mln zł z PROW)
 • I.10.11 Zalesianie gruntów rolnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (10 mln zł)
 • I.10.12 Tworzenie zadrzewień śródpolnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (5 mln zł)
 • I.10.13 Zakładanie systemów rolno-leśnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (5 mln zł)
 • I.10.14 Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (11 mln zł)
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - 15 marca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 - Rolnictwo ekologiczne - 15 marca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020) - 15 marca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2004-2006) - 1 czerwca-15 lipca 2023 (budżet PROW)

Interwencje sektorowe: produkty pszczele

 • I.6.1 Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej - 2 października-31 października 2023 (1 mln zł)
 • I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych - I termin: 3-18 kwietnia 2023 (24 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (20 mln zł)
 • I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi - I termin: 3-18 kwietnia 2023 (14 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (15 mln zł)
 • I.6.4 Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej - 2-31 października 2023 (3 mln zł)
 • I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół - I termin: 3-18 kwietnia 2023 (9 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (8 mln zł)
 • I.6.6 Wsparcie naukowo-badawcze - 2- 31 października 2023 (1 mln zł)
 • I.6.7 Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - 2- 31 października 2023 (0,3 mln zł)

Interwencje sektorowe: owoce i warzywa

 • I.7.1 Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw - 2-31 października 2023 
 • I.7.2 Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw - 2-31 października 2023
 • I.7.3 Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw - 2-31 października 2023
 • I.7.4 Wycofanie z rynku owoców i warzyw - 2-31 października 2023
 • I.7.5 Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu - 2-31 października 2023
 • I.7.6 Badania i rozwój - 2-31 października 2023

Inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych

 • I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja) - 23 października-30 listopada 2023 (920 mln zł)
 • I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej - 15 listopada-15 grudnia 2023 (1,263 mld zł)
 • I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF - 16 sierpnia-15 września (94 mln zł)
 • I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (dotacja wynosi 100 tys. zł lub 120 tys. zł w przypadku gospodarstwa ekologicznego) - 1-30 sierpnia 2023 (468 mln zł)
 • I.11 Premie dla młodych rolników - 30 czerwca-31 lipca 2023 (811 mln zł)

Współpraca i rozwój lokalny

 • I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych - 7-31 sierpnia 2023 (- zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór)
 • I.13.3 Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności - 27 listopada 2023-31 stycznia 2024 (174 mln zł)

Transfer wiedzy i doradztwa

 • I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1 Szkolenie podstawowe dla rolników) - 29 maja-16 czerwca 2023 (95 mln zł)
 • I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 1 Kompleksowe programy doradcze - beneficjent dedykowany) - 29 maja-16 czerwca 2023 (618 mln zł)
 • I.14.3 Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych - beneficjent dedykowany) - 29 maja-16 czerwca 2023 (13 mln zł)
oprac. dkol na podst. ARiMR
Fot. Kolasińska


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)