Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Harmonogram naboru wniosków PROW: zmiany terminów! Sprawdź!

Obrazek

MRiRW informuje, że zmianie uległy terminy naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020. Z jednego z naborów zrezygnowano. Zobacz koniecznie co się zmieniło!

Dorota Kolasińska14 kwietnia 2022, 14:58

Resort podaje, że zmieniły się terminy naborów wniosków dotyczących następujących instrumentów wsparcia:

  • Restrukturyzacja małych gospodarstw” (nabór miał się odbyć w zależności od dostępnych środków na przełomie marca/kwietnia)
  • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” (miał się odbyć w maju i październiku br.)
  • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” i „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”; ( nabór miał się odbyć na przełomie kwietnia i maja 2022 r.
  • Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” - rezygnowano z drugiego planowanego na 2022 r. naboru w ramach instrumentu. 
Warto zaznaczyć, że obecnie trwa nabór wniosków w czterech ważnych naborach: na Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze A i nawadnianie gospodarstw, premia dla młodego rolnika, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF

Nowy harmonogram naboru wniosków w ramach PROW:

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 3 stycznia – 30 grudnia 2022 r.

2. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt 29 marca – 27 maja 2022 r.

3. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianiew gospodarstwie 29 marca – 27 maja 2022 r., wrzesień 2022 r.

4. Premie dla młodych rolników 31 marca – 29 maja 2022 r.

5. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 4 maja – 17 czerwca 2022 r. październik 2022 r.

6. Restrukturyzacja małych gospodarstw 16 maja – 14 lipca 2022 r.

7. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej czerwiec 2022 r., październik 2022 r.

8. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych listopad/grudzień 2022 r. – nabór uzależniony od dostępności środków pozostałych po przeprowadzeniu poprzedniego naboru

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

9. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF 28 lutego – 28 kwietnia 2022 r.

10. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem** czerwiec 2022 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY

11. Scalanie gruntów Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

12. Gospodarka wodno-ściekowa Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

13. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

14. Wsparcie przygotowawcze Nabory ogłoszone zostały przez SW. Szczegółowe informacje na stronach internetowych poszczególnych SW.

15. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

16. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2022 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

17. Współpraca 30 kwietnia – 15 czerwca 2022 r. – nabór ogólny bez KŁD

18. Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków

19. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków

20. Wsparcie korzystania z usług doradczych Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków

21. Wsparcie dla szkolenia doradców Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

22. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym lipiec 2022 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

23. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa 15 marca – 16 maja 2022 r. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2022 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17 maja 2022 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

24. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 25. Rolnictwo ekologiczne 26. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

27. Dobrostan zwierząt

28. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych: – wsparcie na zalesienie, – wsparcie na zadrzewienie 1 czerwca – 1 sierpnia 2022 r.

29. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska czerwiec/lipiec 2022 r.

30. Zarządzanie zasobami wodnymi Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

31. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt 1–31 lipca 2022 r. 1–31 grudnia 2022 r

Dorota Kolasińska na podst. ARiMR/MRiRW

Fot. Envato elementsPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)