Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium

Ile VAT za agroturystykę?

Obrazek

Mam agroturystykę. Ostatnio otrzymałem od firmy budującej linię energetyczną propozycję udostępnienia 3 pokoi dla swoich pracowników na okres 9 miesięcy. Jak płacić VAT?

dr Piotr Łuczak30 grudnia 2016, 10:40

Czytelnik pyta: „Jestem podatnikiem VAT i oprócz gospodarstwa mam 4 pokoje z 15 miejscami noclegowymi w ramach agroturystyki. Ostatnio otrzymałem od firmy budującej linię energetyczną propozycję udostępnienia 3 pokoi dla swoich pracowników na okres 9 miesięcy. Przedstawiono mi projekt umowy, w którym ustala się, że będę wystawiał faktury ze stawką „zw”. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź: Usługi agroturystyczne i zwykły wynajem nieruchomości podlega VAT na zasadach ogólnych, przy czym w określonych przypadkach wynajmu na cele mieszkalne można skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie obejmuje usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT).

Równocześnie zwolnienie najmu nieruchomości na cele mieszkaniowe nie ma zastosowania do usług związanych z zakwaterowaniem (wskazanych w poz.163 zał. nr 3 ustawy o VAT), np. w hotelach, motelach, w domkach letniskowych, tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach pracowniczych, blokach mieszkalnych, usługo gastronomiczne.

Ważne jest, aby najmowana nieruchomość miała charakter mieszkalny i był spełniony tzw. mieszkaniowy cel najmu. Biorąc pod uwagę nasz przypadek, mamy do czynienia z lokalem mieszkalnym, natomiast wątpliwy (dla zwolnienia z VAT) jest mieszkalny cel takiego najmu.

Pozostaje jeszcze kwestia stawki VAT na takie usługi. Jeśli najem lokalu mieszkaniowego zostanie uznany jako nie spełniający celu mieszkaniowego, to będzie obowiązywała stawka 23% VAT. Natomiast jeśli najem zostanie uznany jako „Usługa związana z zakwaterowaniem” (np. najem wraz z wydaniem posiłku) należy zastosować stawkę 8% VAT oraz podać podstawę prawna stosowania stawki obniżonej (PKWU 50.XX.X.).
Niezależnie od tego trzeba wystąpić o indywidualną interpretację do właściwej Izby Skarbowej.

Przypominamy

Usługi agroturystyczne (do 5 pokoi z budynkach mieszkalnych w gospodarstwie na wsi) nie są traktowane jako działalność gospodarcza, zatem nie podlegają podatkowi dochodowemu. W zakresie podatku VAT usługi te mogą na zasadach ogólnych korzystać ze zwolnienia podmiotowego do 150 tys. zł, ale dotyczy to tylko rolników ryczałtowych. Każde odstępstwo od zasad zwolnienia określonych w ustawie o podatku dochodowym powoduje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego oraz może powodować obowiązek rejestracji działalności gospodarczej.

Np. wynajem pokoi mieszkalnych na cele mieszkalne należy opodatkować podatkiem dochodowym, ale można równocześnie korzystać ze zwolnienia z VAT dla tej usługi, mimo że wynajmujący jest podatnikiem VAT.

Najem na cele mieszkalne nie musi być prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Jeśli najem lokalu mieszkalnego (poza agroturystyką) będzie połączony z innymi usługami, np. z wydawaniem posiłków – należy zarejestrować działalność gospodarczą.
Warto pamiętać, że uznanie najmu lokali za działalność gospodarczą powoduje skutki w postaci restrykcji dla ubezpieczonych w KRUS.

Odpowiedzi udziela Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, podatkowy ekspert „top agrar Polska.
Opr. pł

Fot. ŁuczakPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)