Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Ile wynosi wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku?

Obrazek

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego z dniem 1 stycznia 2023 roku, będzie pobierać zaliczki na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, a także rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na takich samych zasadach jak w roku poprzednim. Ile będą wynosić?

Patrycja Bernat24 stycznia 2023, 14:45

Nowy rok podatkowy KRUS na analogicznych zasadach

  • W przypadku świadczeń nieprzekraczających kwoty 2500 zł miesięcznie zaliczka wynosić będzie 0 złotych, z racji mieszczenia się przychodu w kwocie wolnej od podatku, czyli 30 tys. rocznie.
  • Emerytury oraz renty, które przekraczają kwotę 2500 zł na miesiąc, obarczone będą zaliczką wynoszącą 12% świadczenia, które uzyskano w danym miesiącu.

Ma być również pomniejszone o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 300 złotych. Wyjątkiem będą świadczenia osób, które wystąpiły o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

Czytaj także: Ile wyniesie składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.?

  • Na wniosek emeryta, zaliczka może zostać pomniejszona o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o odpowiednio 150 lub 100 złotych.

Jeżeli świadczeniobiorca uzna, że korzystne dla niego byłoby, aby zaliczkę zmniejszyć właśnie o takie kwoty, to wtedy zminimalizowana zostanie wysokość nadpłaty lub niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. Taka osoba powinna złożyć oświadczenie o pomniejszenie zaliczki o wyżej wspomniane wielkości tj. o 1/24 lub 1/36.

  • W momencie, gdy dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych przekroczy 120 tysięcy złotych, zaliczka wynosić będzie 32% kwoty przekroczenia, pomniejszonej o 300 złotych.
  • Składa, jaką płacimy na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń podlegających oskładkowaniu wynosi 9% kwoty świadczenia.

Emerytury rolnicze wyższe o 400 zł? Szykują się duże zmiany w rolniczych świadczeniachopr. Bernat Patrycja
na podst. krus.gov.pl
fot. Envato.elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)