Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Interwencja KE na rynkach rolnych. Znamy szczegóły wsparcia

Komisja opublikowała najnowszy pakiet środków nadzwyczajnych mających na celu dalsze wspieranie sektorów rolno-spożywczych, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii. Wnioski o udzielnie takiej pomocy będą przyjmowane od 7 maja. 

Kamila Szałaj5 maja 2020, 14:24
Środki nadzwyczajne obejmują dopłaty do prywatnego przechowywania w sektorach mleczarskim i mięsnym, zezwolenie na tymczasowe stosowanie przez podmioty gospodarcze w sektorach dotkniętych trudnościami środków rynkowych w zakresie samoorganizacji oraz elastyczność programów wspierania rynku.

Oprócz tych środków rynkowych Komisja zaproponowała, aby umożliwić krajom UE wykorzystanie funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich na wypłaty rekompensat dla rolników i małych firm rolno-spożywczych w wysokości do odpowiednio 5 tys. euro i 50 tys. euro.

Ministerstwo rolnictwa zaznaczyło, że w projektach Komisja nie uwzględniła dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego, o co Polska kilkakrotnie wnioskowała.

Komisja będzie monitorowała ilości, jakie będą mogły zostać objęte dopłatami na podstawie przekazywanych przez państwa członkowskie powiadomień do Komisji Europejskiej dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w czwartki.


Projekty zawarte w przyjętym przez KE pakiecie


Dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa wołowego
Dopłatami do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa będzie objęte bydło w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, którego mięso nie było wcześniej przechowywane. Produkty kwalifikujące się do dopłat (kod CN): ex 0201 20 50: ćwierci rozdzielone - tylna część półtuszy, posiadająca wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema całymi lub przeciętymi żebrami, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez.

Klasa uformowania:

S: Wybitne
E: Doskonałe
U: Bardzo dobre
R: Dobre
O: Dostateczne
Stawka dopłaty na okres przechowywania wynosi:
 • 90 dni: 1 008 euro/tonę
 • 120 dni: 1 033 euro/tonę
 • 150 dni: 1 058 euro/tonę

Minimalna ilość objęta wnioskiem wynosi 10 ton. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wyprowadzenie z magazynu. Okres przechowywania może wynosić 90, 120 lub 150 dni. Stawka zabezpieczenia wynosi 100 euro/tonę.
 
Dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa baraniego i koziego

Dopłata będzie przyznawana wyłączenie do ilości świeżego lub schłodzonego mięsa, które nie było wcześniej przechowywane.
Produkty kwalifikujące się do dopłat (kody CN i opis produktów): ex 0204 10 00:  świeża lub schłodzona tusza lub półtusza z jagniąt w wieku poniżej 12 miesięcy; ex 0204 50 11: świeża lub schłodzona tusza lub półtusza z kóz w wieku poniżej 12 miesięcy.


Stawka dopłaty na okres przechowywania:

 • 90 dni: 866 euro/tonę
 • 120 dni: 890 euro/tonę
 • 150 dni: 915 euro/tonę

Minimalna ilość objęta wnioskiem o dopłaty: 5 ton. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wyprowadzenie z magazynu. Okres przechowywania może wynosić 90, 120 lub 150 dni. Stawka zabezpieczenia: 100 euro/tonę.
 
Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku 
 
Wnioski o dopłaty mogą dotyczyć wyłącznie OMP wprowadzonego do przechowywania przed ich złożeniem. Minimalna ilość OMP objęta wnioskiem wynosi 10 ton, zaś okres przechowywania objęty dopłatą wynosi od 90 dni do 180 dni. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wycofanie OMP z magazynu.

Stawka dopłaty na okres przechowywania:
 • 5,11 euro/tonę w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania;
 • 0,13 euro/tonę za dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową;
 
Dopłaty do prywatnego przechowywania masła
 
Wnioski o dopłaty mogą dotyczyć wyłącznie masła wprowadzonego do przechowywania przed ich złożeniem. Minimalna ilość masła objęta wnioskiem: 10 ton, zaś okres przechowywania objęty dopłatą wynosi od 90 dni do 180 dni. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wycofanie masła z magazynu.

Stawka dopłaty na okres przechowywania:
 • 9,83 euro/tonę w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania;
 • 0,43 euro/tonę za dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową;
 
Dopłaty do prywatnego przechowywania niektórych serów 

Ser musi mieć minimalny wiek, który odpowiada, w przypadku serów z chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym okresowi dojrzewania określonemu w specyfikacji produktu oraz w przypadku innych serów normalnemu okresowi dojrzewania określonemu przez państwa członkowskie.

Łącznie dopłatą do prywatnego przechowywania jest objętych 100 tys. ton sera, z czego limit dla Polski wynosi 8 277 ton. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie sera umieszczonego w przechowywaniu przed ich złożeniem. Minimalna ilość masła objęta wnioskiem to 0,5 tony, a okres przechowywania objęty dopłatą wynosi od 60 dni do 180 dni. Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wycofanie sera z magazynu.

Stawka dopłaty na okres przechowywania:
 • 15,57 euro/tonę w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania;
 • 0,40 euro/tonę za dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową;
KE przygotowała także trzy rozporządzenia zezwalającego na zawieranie porozumień i decyzji w sprawie środków stabilizacji rynków w sektorze ziemniaka; drzew i innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych; w sektorze mleka i przetworów mlecznych. KE w celu ustabilizowania tych rynków proponuje odstępstwo od zakazu porozumień i praktyk, które mogą wpływać na handel między państwami UE.

Na rynku ziemniaka podmioty będą upoważnione do zawierania dobrowolnych porozumień dotyczących ziemniaków do przetwórstwa, w zakresie wycofywania z rynku (zniszczenie), bezpłatnej dystrybucji (do banków żywności, instytucji publicznych) i przetwarzania (m.in. na paszę dla zwierząt, alkohol, skrobię). Będą też mogły porozumieć się co do dłuższego przechowywania (zwiększenie dostępności magazynów, przeznaczanie  nowych), promocji konsumpcji przetworzonych produktów, okresowego wspólnego planowania produkcji (np. wielkości nasadzenia pod zbiory) i dostosowania istniejących umów obejmujących ziemniaki z produkcji 2020 r.

Z kolei w przypadku roślin ozdobnych i kwiatów podmioty będą upoważnione do zawierania dobrowolnych porozumień  w zakresie wycofania z rynku i bezpłatnej dystrybucji, wspólnych środków promocji i planowania produkcji.

Natomiast dla sektora mleczarskiego przewidziano możliwość zawierania przez podmioty dobrowolnych porozumień  o planowaniu dostaw mleka w okresie sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia. Dotyczy to wskazania szacowanej ilości mleka objętej umowami o ograniczeniu produkcji mleka oraz szacowanej długości obowiązywania tych umów.

KE wprowadza także szereg odstępstw od stosowania przepisów dotyczących uznawania organizacji producentów, jak też zarządzania i wdrażania przez te organizacje programów operacyjnych na rynku owoców i warzyw. Są to m.in. czasowe zniesienie konieczności wypełnienia wymogów dotyczących demokratycznej kontroli w organizacji, czasowe zniesienie konieczności osiągnięcia minimalnej wartości produkcji sprzedanej lub minimalnej liczby członków niezbędnej do celów uznania, a także umożliwienie zawieszenia wdrażania programu operacyjnego w całości lub części. Ponadto przepisy zakładają zniesienie limitu maksymalnie jednej trzeciej wydatków na środki zarządzania kryzysowego dla organizacji producentów owoców i warzyw realizujących program operacyjny.

KE daje także możliwość wydłużenia okresu, w którym mogą być wdrażane działania w ramach programu dla szkół w odniesieniu do roku szkolnego 2019/2020 - do 30 września 2020 r. (wg obowiązujących przepisów okres ten kończy się z dniem 31 lipca 2020 r.).
ksz


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)