Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Inwestycje na OSN – jest lista rankingowa!

Obrazek

Zaledwie 5 wnioskodawców z 282, którzy ubiegali się o wsparcie na inwestycje na obszarach OSN, nie otrzyma dofinansowania. ARiMR opublikowała listę rankingową.

Bartłomiej Czekała15 kwietnia 2016, 12:08

W naborze, który trwał od 10 lutego do 10 marca br. do Agencji wpłynęły zaledwie 282 wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" z PROW na lata 2014-2020. Najwięcej, bo 59 wniosków, złożono w województwie mazowieckim, a pozostałych 218 wniosków wpłynęło łącznie w 15 innych województwach. Jak informuje ARiMR, tylko 5 wnioskodawców nie uzyskało minimum 3 pkt. oceny wniosku, co wykluczyło ich z dofinansowania.

Agencja opublikowała na swojej stronie listy rankingowe, które będą aktualizowane co 20 dni w miarę merytorycznego rozpatrywania wniosków.  Listy można znaleźć TUTAJ. 

Przypomnijmy, że wsparcie będzie przyznawane na dwa rodzaje inwestycji. Po pierwsze, na inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:

  • nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie,
  • pasz soczystych.

Drugi rodzaj inwestycji, na jaki będzie można otrzymać dofinasowanie, polega na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli rolnik zdecyduje się na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów, to otrzyma pomoc tylko wtedy, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN.

oprac. bcz na podst. ARiMR

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)