Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Jakie będą nowe dopłaty bezpośrednie?

Obrazek

Resort rolnictwa opublikował projekt Planu Strategicznego, czyli dokumentu regulującego funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju po 2022 roku. Ministerstwo zbiera uwagi do dokumentu do połowy lutego.

Grzegorz Ignaczewski22 grudnia 2020, 23:26

Jak na razie dokument jest jeszcze na sporym poziomie ogólności. Można jednak już wywnioskować kierunek, w jakim zmierzają ministerialne plany na najbliższe lata. Rewolucji raczej spodziewać się nie należy, ale szczególnie wsparcie w ramach PROW będzie chyba odbiegać od tego, do czego przez ostatnie lata przywykliśmy.


Co w ramach dopłat?

Nadal będzie wyraźny podział na wsparcie bezpośrednie z I filaru i dość szeroko rozumiane wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z II filaru. W pierwszym filarze projektowanych jest cały szereg nowych płatności, dotychczas niestosowanych w I filarze – np. płatności za dobrostan, czy ekoschematy. W ramach płatności bezpośrednich projektuje się kilka rodzajów dopłat, które dzielą się na liczne płatności szczegółowe. A oto lista planowanych w I filarze dopłat:

 • podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności – płatność podstawowa do każdego kwalifikującego się hektara,
 • uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności – płatność skonstruowana podobnie jak obecna płatność dodatkowa – płatność roczna przyznawana do powierzchni maksymalnie 30 ha, do której przyznano Podstawowe wsparcie dochodu do celów zrównoważoności, dla gospodarstw posiadających od 3 ha do 50 ha (obecnie nie ma górnego ograniczenia wielkości gospodarstwa),
 • uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników – ma to być roczna płatność przyznawana na hektar użytków rolnych w gospodarstwie, z jednolitą stawką w całym kraju, bez limitu powierzchniowego użytków rolnych w gospodarstwie, przyznawana maksymalnie przez okres pięciu lat począwszy od rozpoczęcia działalności rolniczej osobie spełniającej kryteria młodego rolnika (wiek  do 40 lat i kierowanie gospodarstwem),
 • Ekoschematy – praktyki korzystne dla środowiska i klimatu – wsparcie w formie płatności rocznej na hektar użytków rolnych, na których rolnik zobowiąże się do realizacji co najmniej jednego ekoschematu z listy proponowanych praktyk:
  - obszary z roślinami miododajnymi,
  - zimowe pożytki dla ptaków,
  - ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt,
  - zielone ścierniska,
  - międzyplony ozime,
  - wsiewki śródplonowe,
  - opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia z wykorzystaniem narzędzia FaST,
  - korzystna struktura upraw,
  - prowadzenie zrównoważonego gospodarowania na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie,
  - prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
  - praktyki ograniczające emisję amoniaku,
  - uproszczone systemy uprawy,
  - pasy uprawne wolne od środków ochrony roślin i nawozów,
  - zagospodarowanie resztek pożniwnych i poplonowych w formie mulczu (matowania),
  - stała okrywa roślinna w międzyrzędziach w uprawach sadowniczych,
  - zadrzewienia śródpolne i systemy rolno-leśne,
  - retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych,
 • Ekoschemat – Rolnictwo ekologiczne – płatność w ramach I filara za prowadzenie certyfikowanej produkcji ekologicznej (płatność na hektar) - stawki płatności w zależności od grupy upraw i okresu konwersji/po konwersji mają wynosić od 1250 zł do 3000 zł,
 • Ekoschemat – Dobrostan zwierząt – płatnośc ma obejmować świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, brojlery, indyki i konie,
 • Wsparcie związane z wielkością produkcji:
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do krów - płatność roczna do sztuki zwierzęcia, przyznawana do zwierząt kwalifikujących się do płatności, nie więcej jednak niż do 20 sztuk,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do młodego bydła - płatność roczna do sztuki zwierzęcia, przyznawana do zwierząt kwalifikujących się do płatności, nie więcej jednak niż do 20 sztuk,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do owiec – bez górnego limitu zwierząt,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do kóz - bez górnego limitu zwierząt,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do buraków cukrowych – płatność na hektar,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do chmielu – płatność na hektar,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do lnu – płatność na hektar,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do konopi – płatność na hektar,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do pomidorów – płatność na hektar,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do truskawek – płatność na hektar,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do ziemniaków skrobiowych – płatność na hektar,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do paszowych roślin wysokobiałkowych – pomoc w formie płatności rocznej na hektar, jednolita w całym kraju, do uprawy w plonie głównym następujących paszowych roślin wysokobiałkowych: esparceta, komonica, koniczyna, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela, wyka,
  - wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do roślin wysokobiałkowych na nasiona - do uprawy w plonie głównym roślin wysokobiałkowych tj.: bobik, groch pastewny, soja, łubin.


Stawki na razie nieznane

Poza nielicznymi przypadkami nie podano na razie nawet orientacyjnych stawek poszczególnych płatności. Będą one ustalone w późniejszym terminie. Patrząc jednak na listę proponowanych dopłat każdy z pewnością zastanowi się gdzie to zapowiadane szumnie uproszczenie? Tym razem paleta płatności, wariantów i stawek będzie jeszcze szersza niż w obecnej perspektywie.

Swoją drogą ciekawe czy w innych krajach również planuje się takie bogactwo różnych wariantów dopłat. Teraz wszystko zależy od nas. Warto więc przyjrzeć się proponowanym rozwiązaniom i zgłosić swoje uwagi dopóki jeszcze jest na to czas.

Projekt Planu Strategicznego dostępny jest TUTAJPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)