Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Jakie będzie wsparcie dla młodych rolników w nowej WPR?

Przyciąganie młodych rolników i ułatwianie im rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich to jeden z celów nowej WPR ujęty w Krajowym Planie Strategicznym. Jakie wsparcie jest przewidziane dla tej grupy beneficjentów unijnej polityki rolnej w Polsce w najbliższych latach?

Kamila Szałaj3 stycznia 2021, 18:33
Projekt Krajowego Planu Strategicznego dla WPR zakłada, że wsparcie młodych rolników na polskiej wsi będzie jednym z kluczowych celów na lata 2023-2027.

- Realizacja tego celu będzie się odbywać poprzez szeroki katalog interwencji ukierunkowanych na stabilizację dochodów młodych rolników oraz ułatwianie im rozpoczęcia gospodarowania – zakłada projekt Planu.

Uzupełniająca płatność dla młodych rolników bez limitu powierzchni


Kontynuowana ma być płatność dla młodych rolników w ramach dopłat bezpośrednich w postaci uzupełniającego wsparcia dochodów. Nastąpi tu jednak znacząca zmiana. Otóż płatność ta będzie przysługiwała na całą powierzchnię gospodarstwa, a nie jak do tej pory maksymalnie do 50 ha. Natomiast limit wiekowy – 40 lat – pozostaje, a wsparcie nadal będzie przyznawane przez okres pięciu lat. Ile wyniesie? Tego na razie jeszcze nie określono. Ale zdaniem resortu rolnictwa, ten dodatkowy strumień wsparcia zmniejszy finalnie ryzyko związane z działalnością inwestycyjną i operacyjną w tych gospodarstwach.


Wsparcie z PROW 

Kontynuowane ma być także wsparcie z II filara, czyli z PROW, m.in. przy podejmowaniu działalności rolniczej poprzez premie dla młodych rolników. Do poprawy dochodu w gospodarstwach młodych rolników może przyczynić się wsparcie na podejmowanie działalności w oparciu o potencjał gospodarstwa, także w kierunku okołorolniczym. 

Kontynuowane będzie także wsparcie usług dla rolnictwa. Uzupełnieniem tych interwencji będzie zabezpieczanie młodym rolnikom dostępu do odpowiedniej wiedzy i doradztwa, co powinno przełożyć się na większą skłonność do pozostania na wsi i rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej. 

Możliwość zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym cyfrowych, w gospodarstwach rolnych młodych rolników, będzie realizowana w oparciu o wsparcie inwestycyjne na modernizację gospodarstw rolnych. 
ksz


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)