Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Jesienne ubezpieczenia upraw z dopłatą wstrzymane

Jesienny sezon ubezpieczenia upraw dopiero się rozpoczął, a już zabrakło pieniędzy na dopłaty do składek. Było to do przewidzenia, po tym jak rząd obciął w tym roku wydatki na ten cel z 650 mln zł do 400 mln zł. Wczoraj samorząd rolniczy zaapelował do ministra rolnictwa o zapewnienie dodatkowych środków, ale nie ma co liczyć na te pieniądze, zwłaszcza że wiosną była podobna sytuacja – wtedy też budżetu nie zwiększono. A jak dziś wygląda sytuacja u poszczególnych ubezpieczycieli? 

Kamila Szałaj15 października 2020, 14:21
Jesienna kampania ubezpieczeniowa trwa od kilkunastu dni, ale pieniądze na dopłaty do składek praktycznie się skończyły. Na ten rok rząd przewidział 400 mln zł na dopłaty. To znacznie mniej niż kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie w latach ubiegłych (650 mln zł w roku 2019), i znacząco mniej niż kwota faktycznie wykorzystana w 2019 roku - około 500 mln zł. Dlatego już w połowie października limit się wyczerpał.

- W obecnej, jesiennej kampanii ubezpieczeniowej środki na dopłaty wyczerpały się po dwóch dniach. Teraz rolnicy nie mają już możliwości zawarcia polisy z dopłatą (65%) do składki, a wielu producentów rolnych chce ubezpieczyć zasiewy jesienne od ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

W związku z tym samorząd rolniczy wystąpił do ministra rolnictwa o zapewnienie dodatkowych pieniędzy, które zgodnie z ustawą należą się rolnikom. 

-  W ramach obowiązkowych ubezpieczeń, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy są zobowiązani do zawarcia polis na co najmniej 50 proc. powierzchni upraw. Ta sama ustawa przewiduje dopłaty z budżetu państwa do składki z tytułu ubezpieczenia – przypomina Szmulewicz.

A jak sytuacja wygląda w zakładach ubezpieczeń?


- Musieliśmy w ostatnich dniach ograniczyć, a w niektórych regionach wstrzymać, sprzedaż ubezpieczeń upraw z dopłatami budżetu państwa. Powodem tej decyzji jest wyczerpanie limitu dopłat do składek. Na bieżąco informujemy naszych klientów o konieczności zapłaty składki w ustalonym w umowie terminie.  Jeżeli któryś z klientów nie opłaci swojej polisy, wtedy jest ona anulowana, a pieniądze zarezerwowane na dopłatę wracają do puli, możemy wtedy wystawiać nowe umowy ubezpieczenia z dopłatą budżetu państwa. Dzięki takim działaniom staramy się objąć ochroną największą możliwą liczbę klientów w ramach przyznanej nam przez Ministerstwo kwoty na dopłaty. Dla tych którym nie uda się skorzystać z dopłat do składek mamy przygotowaną ofertę ubezpieczeń komercyjnych – wyjaśnia nam Andrzej Janc, Dyrektor Sprzedaży VH Polska.

Podobna sytuacja jest w Concordii Polska Grupa Generali. Krzysztof Mrówka, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii przewiduje, że w tym roku zabraknie funduszy na dopłaty do składek ubezpieczeniowych we wszystkich zakładach dla nawet 800 tys. ha. (dla porównania – wiosną ubezpieczono 4 mln ha). 

- Z uwagi na niższy limit dopłat przyznany na rok 2020 oraz szybkie jego wyczerpywanie, należy liczyć się z tym, że znaczna grupa klientów, którzy w roku ubiegłym zawarli w naszym Towarzystwie umowy ubezpieczenia upraw z dopłatami z budżetu państwa, nie będzie mogła skorzystać z takiej możliwości w roku bieżącym, a areał upraw dotkniętych tym brakiem szacujemy na około 150 tys. ha, a zainteresowanie płynące od nowych klientów szacujemy na kolejne 100-175 tys. ha – wyjaśnia Mrówka. I przypomina, że 
zakłady ubezpieczeń mogą oferować ubezpieczenia z dopłatą do składek jedynie w ramach limitów określonych w umowach zawartych z ministerstwem rolnictwa, a w tym roku również z KOWR. 

- Po osiągnięciu limitu oferta z dopłatą ze środków budżetowych nie może być kontynuowana. Brak możliwości uzyskania dopłaty powodować będzie, że kwota składki opłacana przez producenta rolnego wzrośnie prawie trzykrotnie (w większości przypadków, do momentu wyczerpania limitu dopłat, producenci finansują 35 proc. składki, pozostałe 65 proc. pokrywane jest ze środków budżetowych) – zaznacza dyrektor Mrówka.

Z oferty TUZ Ubezpieczenia - nowego ubezpieczyciela w tym segmencie też nie będzie mogło skorzystać wielu rolników, bo i tu pula dopłat z budżetu państwa jest ograniczona.
 
- Niestety, kwoty dopłat zagwarantowane w bieżącym roku są niewystarczające dla wszystkich chętnych – podkreśla Aneta Lewandowska, prezes Agencji Ubezpieczeń Rolnych AUROL, która sprzedaje ubezpieczenia upraw TUZ Ubezpieczenia.

Z kolei największy polski ubezpieczyciel – PZU – sezon zawierania polis rozpoczął dopiero w poniedziałek 12 października, ale i tu próżno szukać polisy z dopłatą.

- Rzeczywiście, dotacje na ten sezon już się skończyły - potwierdza nam Piotr Kozicki z Biura Prasowego PZU.

PZU zapowiada, że po zakończeniu sprzedaży ubezpieczeń z dopłatą do składki, zaproponuje ryzyko ujemnych skutków przezimowania w ofercie komercyjnej.

Ubezpieczenia w liczbach


W Polsce ubezpieczana jest coraz większa powierzchnia upraw, jednak nadal jest to niewiele. Na 14 milionów hektarów gruntów ornych, ochroną objętych jest ok. 3,9 mln ha. W tamtym roku ubezpieczenie wykupiło prawie 215 tysięcy rolników. W 2018 roku zrobiło to ok. 165 tys. osób.


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)