Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

KE: Bioróżnorodność do 2030. Copa-Cogeca: Bez sensu!

Obrazek

Nie można ustalać celów w oderwaniu od rzeczywistości rynkowej. Unijni farmerzy skupieni w Copa-Cogeca twierdzą, że pomysły Komisji Europejskiej dotyczące utrzymania różnorodności biologicznej do 2030 r są nierealistyczne i niemożliwe do realizacji.

wk19 marca 2020, 05:51
Zdaniem Copa-Cogeca już wstępne informacje na temat strategii różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej do 2030 r. dają podstawy do uzasadnionych obaw. 
- Dla europejskich rolników i ich spółdzielni kluczowym jest, by wszystkie cele w zakresie ochrony różnorodności biologicznej były nie tylko ambitne, ale również realistyczne. Opracowując je, należy uwzględnić negatywne skutki zmiany klimatu, a także jej wpływ na sektor rolnictwa i leśnictwa – napisał Pekka Pesonen sekretarz generalny Copa-Cogeca.

Dlatego Copa-Cogeca apeluje do Komisji Europejskiej, aby wprowadzaniu strategii bioróżnorodności towarzyszyła kompleksowa ocena skutków oraz konsultacje z partnerami społecznymi.

Obawy unijnych organizacji farmerskich wzbudzają zwłaszcza skutki społeczne i gospodarcze jakie wywoła planowane ograniczanie stosowania środków ochrony roślin i nawozów (spadek plonów od 19% w przypadku pszenicy do 42% w przypadku ziemniaków), nowych ramy prawne  w zakresie odbudowy ekosystemów, odłogowanie 10% gruntów rolnych czy rozszerzanie obszarów chronionych. Wszystko to może doprowadzić do znacznego obniżenia produkcji.

Tymczasem alternatywa w postaci upraw ekologicznych nie do końca rozwiąże problem, bo plony ekologiczne są zazwyczaj niższe od plonów konwencjonalnych, w zależności od rodzaju uprawy i gleby, od 5% do 34%. 


- Europejscy rolnicy i właściciele lasów chcą mieć możliwość dalszego dostarczania obywatelom UE bezpiecznej, pożywnej, wysokiej jakości i przystępnej cenowo żywności, a przemysłowi zrównoważonych surowców odnawialnych. Dlatego cele, które potencjalnie mogą nadwątlić rentowność sektora i obszarów wiejskich, są nie do przyjęcia – napisał Pekka Pesonen.

Zdaniem Copa-Cogeca biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę ludności, potencjalne wyłączenie gruntów z aktywnego użytkowania będzie stanowiło dodatkowe obciążenie dla produkcji żywności. Spowoduje to zresztą jedynie przeniesienie ograniczanej w UE produkcji do innych części świata. Rozwiązaniem jest zapewnienie rolnikom dostępu do odpowiedniego zestawu „bezpiecznych, skutecznych i niedrogich alternatyw, a także dostęp do najnowszej wiedzy, technologii i najlepszych usług doradczych”. Tu z pomocą powinna przyjść nowa Wspólna Polityka Rolna, która ma być prośrodowiskowa oraz przyjazna klimatowi.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)