Reklama zniknie za 11 sekund

Kłopoty z e-wnioskiem

Obrazek

Również w tym roku rolnicy będą mogli składać, zamiast wniosków o dopłaty bezpośrednie, specjalne oświadczenie, w którym potwierdzą, że w porównaniu z poprzednim rokiem w ich gospodarstwie (a więc i we wniosku) nic się nie zmieniło. Na uchwalenie tych przepisów Parlament ma jednak tylko niecały miesiąc. Składanie oświadczeń powinno bowiem ruszyć 15 lutego. 

wk17 stycznia 2019, 15:15
Celem projektowanych zmian jest przedłużenie na 2019 r. rozwiązań zastosowanych w 2018 r., polegających na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach PROW złożenie, zamiast wniosku o przyznanie tych płatności, oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku.

Tak samo jak w 2018 r., złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności co w roku poprzednim. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2019 r. (czyli w miesięcznym okresie poprzedzającym podstawowy okres składania wniosków o przyznanie płatności), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. Z możliwości złożenia oświadczenia będą mogli skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku.

Resort rolnictwa tłumaczy, że nowelizacja przepisów jest konieczna, gdyż bez niej rolnicy nie otrzymali by wniosków spersonalizowanych. – Różnica między 2018 r. a 2019 r. miałaby polegać na tym, że 900 tys. rolników nie otrzymałoby tych wniosków spersonalizowanych z załącznikami graficznymi. Przywracamy to. Wysyłamy do wszystkich, bo rolnicy muszą się oswoić, muszą się dobrze przygotować, żeby ten e-wniosek był czymś trwałym i było jak najmniej błędów – tłumaczył wiceminister Ryszard Zarudzki, który jednocześnie poprosił posłów i szybkie prace legislacyjne tak, aby projekt mógł wejść w życie jeszcze 15 lutym, czyli dniem rozpoczęcia składania oświadczeń.

– Co do treści tej ustawy trudno być przeciwny. 600 tys. gospodarstw będzie mogło złożyć oświadczenie w uproszczonej wersji – powiedział Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Obowiązkowy e-wniosek
Wprowadzone w 2018 r. rozwiązanie (składanie oświadczeń) pozwoliło znacznie uprościć procedurę wnioskowania o płatności poprzez tzw. e-wniosek (geo-przestrzenny wniosek GSAA). Taki obowiązek nałożyła na państwa członkowskie Unia Europejska, przy czym kilka państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polskę, upoważniono do stosowania odstępstwa od tego przepisu. W wyniku derogacji harmonogram wprowadzania formularza geoprzestrzennego wniosku w Polsce jest następujący: od 2018 r. - co najmniej 25%, od 2019 r. - co najmniej 75%, od 2020 r. - 100%. Nie mniej już w 2018 r. dzięki intensywnej kampanii informacyjnej ok. 90% wniosków zostało złożonych przez Internet.    wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)