Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Kombajn dla syna i VAT: darować czy sprzedać?

Obrazek

Chcę przekazać kombajn synowi, który także jest podatnikiem VAT. Czy muszę zapłacić VAT?

dr Piotr Łuczak27 grudnia 2016, 09:13

Pytanie: Jestem czynnym podatnikiem VAT od 2006 roku. W ewidencji środków trwałych posiadam kombajn pochodzący z Francji zakupiony w 2009 roku od pośrednika, na fakturę VAT marża, za cenę 115 tys. zł. W 2012 roku kombajn ten zapalił się i musiałem go remontować za kwotę ok. 40 tys. zł. Remont przeprowadziłem we własnym zakresie i odliczyłem tylko VAT za części. Teraz chcę ten kombajn przekazać synowi, który także jest podatnikiem VAT. Czy muszę zapłacić VAT?

Odpowiedź: Czytelnik nie pisze, czy chce ten sprzęt darować, czy sprzedać synowi, a to w tej sytuacji jest bardzo istotne.

Przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W omawianym przypadku nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu (faktura VAT-marża), ale przysługiwało prawo do odliczenia VAT od remontu. Wg licznych orzeczeń organów skarbowych, jeśli wartość remontu środka trwałego podnosi jego wartość o co najmniej 30%, należy przy darowiźnie odprowadzić VAT odliczony od remontu. Zatem darowanie synowi tego kombajnu będzie wiązało się z obowiązkiem naliczenia i odprowadzenia 23% VAT od 40 tys. zł (9,2 tys. zł), ale syn tego VAT już nie odliczy.

W przypadku sprzedaży tego kombajnu (nie ma znaczenia status podatnika VAT nabywcy) należy naliczyć 23% VAT od wartości rynkowej  tego kombajnu. Nabywca będzie miał prawo do odliczenia VAT. Zakładając, że syn ma wykazaną sprzedaż opodatkowaną, lepszym rozwiązaniem będzie przekazanie synowi tego kombajnu jako sprzedaż, na fakturę VAT.

Odpowiedzi udziela Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, podatkowy ekspert „top agrar Polska.
Opr. płPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)