Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Koniec przyjmowania wniosków o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw”

Obrazek

W okresie od 18 czerwca do 17 lipca br. do oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 6793 wniosków o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

26 lipca 2018, 15:37
Liczba wniosków zapewne się zwiększy, ponieważ część rolników zapewne zdecydowała się na wysłanie ich za pośrednictwem poczty i minie trochę czasu, aż trafią do ARiMR. Do tej pory przeprowadzono dwa nabory o ten rodzaj pomocy, w tym jeden dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Aby więcej rolników mogło skorzystać z premii na „Restrukturyzację małych gospodarstw” w obecnym naborze złagodzono kryteria przyznawania tego wsparcia. Głównie chodziło o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wystarczyło by rolnik był nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i żeby w okresie 12 miesięcy zanim złoży wniosek, nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pozostałe kryteria nie zmieniły się i rolnik dalej zobowiązany jest do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go. Wnioski złożone przez rolników zostaną poddane ocenie, a przyznane im punkty i ich łączna suma będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw” ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. zł, która jest wypłacana w dwóch etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu, rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po realizacji biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy

oprac. mm
źródło: ARiMR


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)