Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Kontrola krzyżowa i rozbieżności w VAT

Obrazek

Pytanie: Po niedawnej kontroli fiskusa okazało się, że są rozbieżności w VAT pomiędzy moim gospodarstwem a firmą, która wykonywała mi usługę. Czy poniosę sankcje z tego tytułu?

dr Piotr Łuczak18 września 2017, 15:48

Odpowiedź: Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT, faktury, dokumentujące czynności, które nie zostały wykonane (np. faktura potwierdzająca wykonanie usług budowlanych, które nigdy nie miały miejsca) lub stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane albo podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych czynności nie dają podstawy do odliczenia VAT – podaje Roman Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT.

Zakaz odliczania VAT obejmuje także faktury w części, w jakiej podają kwoty niezgodne z rzeczywistością. Dotyczy to faktur, w których wykazano większą ilość sprzedanego towaru  (usług) niż to faktycznie miało miejsce.

W omawianej sytuacji istnieją dwa dokumenty, tj. oryginał faktury oraz dokument w postaci jej kopii, a oba dokumenty różnią się w treści kwotą wykazanego podatku od towarów i usług. Z punktu widzenia US wystawca takiej faktury popełnił wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Natomiast odbiorca faktury, przy domniemaniu jego niewinności, zostanie zmuszony do korekty deklaracji VAT w części potwierdzającej niewykonaną usługę oraz odprowadzenia – wraz z odsetkami – zaniżonego podatku należnego. Teoretycznie jest możliwe dochodzenie poniesionych strat z tego tytułu (zwłaszcza odsetek) od wystawcy faktury na drodze cywilnej.

opr. pł

Fot. ŁuczakPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)