Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Korekta VAT po przejściu na ryczałt

Obrazek

Nasz Czytelnik od 2005 roku jest podatnikiem czynnym, a w 2022 roku powrócił do zwolnienia. Czy podlega korekcie VAT, jeśli przez ten czas nabył ciągnik rolniczy, kilka maszyn uprawowych i silosy zbożowe? 

Roman Włodarz12 lutego 2023, 08:00

Czy rolnik podlega korekcie VAT?

Jestem podatnikiem czynnym od 2005 roku. W swoim gospodarstwie zajmuje się wyłącznie produkcją roślinną i sam prowadzę ewidencję VAT. Od 1 lipca 2022 roku powróciłem do zwolnienia. Czy podlegam korekcie VAT, jeśli mam ciągnik z grudnia 2021 roku, kilka maszyn uprawowych z 2018 roku oraz 2 silosy zbożowe z 2014 roku?

Jacek S. (woj. pomorskie)

Co podatnik powinien zrobić?

Formalnie Czytelnik powinien sprawdzić i naliczyć korektę VAT na ostatni dzień w statusie podatnika czynnego, tj. na 30 czerwca 2021 roku. Jeśli chodzi o przedmiotowe środki trwałe > 15 tys. złotych, to korekta rzeczy ruchomych obejmuje 5 lat, a budynków i budowli 10 lat (silos zbożowy jest budowlą, np. wg wyroku WSA w Szczecinie z 23 maja 2019 roku, sygn. akt: I SA/Sz 26/19). W tym przypadku sytuacja wygląda następująco:

  • Ciągnik z 2021 roku był używany formalnie do sprzedaży opodatkowanej 1 rok, czyli korekta VAT obejmie 4/5 kwoty VAT naliczonego.
  • Maszyny uprawowe z 2018 roku były formalnie używane do sprzedaży opodatkowanej 4 lata, zatem korekta wyniesie 1/5 VAT.
  • Silosy z 2014 roku były formalnie używane do sprzedaży opodatkowanej 8 lat, zatem korekta wyniesie 2/10 VAT.

Korektę za ww. środki trwałe należy odprowadzić po 1/5 lub 1/10 w terminie zapłaty VAT za I okres rozliczeniowy VAT, tj. do 25 lutego lub 25 kwietnia w rozliczeniu kwartalnym w kolejnych latach następujących po roku powrotu do zwolnienia.

Pozostaje jeszcze korekta, o czym Czytelnik nie wspomniał, od środków obrotowych na dzień powrotu do zwolnienia, tj. od produkcji w toku i zapasów magazynowych. Produkcję w toku – tutaj produkcję polową – należy rozliczyć wg opodatkowanych nakładów środków produkcji. Zapasy magazynowe z zakupu, np. nawozy, paliwo, rozliczamy wg faktur zakupowych. Zapasy produktów rozliczamy wg cen rynkowych i właściwej stawki VAT.

Korektę tę należało zapłacić jednorazowo, w tym przypadku do 25 lipca 2022 roku. Jeśli Czytelnik tego nie zrobił, powinien niezwłocznie złożyć pismo do Urzędu Skarbowego ws. czynnego żalu i zapłacić wartość wyliczonej korekty wraz z odsetkami.


Roman Włodarz, ekspert VAT
fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Roman Włodarz
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 02/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)