Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Które banki udzielą kredytów preferencyjnych?

Obrazek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpiła z propozycją współpracy do banków zainteresowanych udzielaniem kredytów preferencyjnych. W pierwszym konkursie ofert, który zakończył się 6. marca, chęć współpracy z ARiMR zgłosiło 8 banków.

Bartłomiej Czekała12 marca 2015, 10:47

Agencja wystąpiła do tych banków o zweryfikowanie złożonych ofert w zakresie wysokości opłat i prowizji na rzecz banku oraz marży banku, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania.

W związku z powyższym Agencja ponownie zaprasza banki zainteresowane podjęciem współpracy do składania ofert, zawierających informacje o:

  • wysokości planowanego do wykorzystania limitu akcji kredytowej dotyczącego kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji do oprocentowania,
  • proponowanej wysokości opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytami z dopłatami Agencji i częściową spłatą kapitału, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • proponowanej marży Banku, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych", o którym mowa w § 3 ust. 11 oraz § 5 ust. 12 ww. rozporządzenia,
  • liczbie placówek na terenie kraju na obszarach wiejskich.


Agencja przyzna limit akcji kredytowej dla kredytów inwestycyjnych z zachowaniem poniższych zasad:

  • wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z udzielonym kredytem - waga 50%,
  • marża banku, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania kredytów - waga 45%,
  • liczby placówek na terenie kraju na obszarach wiejskich - waga 5%.

W przypadku banków, które w latach 2012-2014 udzielały kredytów z dopłatami ARiMR
do oprocentowania, limit zaproponowany przez bank w ofercie nie może przekraczać 120% średniorocznej akcji kredytowej dotyczącej kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania, wygenerowanej przez bank w latach 2012-2014. Zasada ta nie dotyczy banków, które w latach 2012-2014 nie udzielały ww. kredytów.

Wysokość limitu akcji kredytowej dla banku będzie zależała od ilości uzyskanych punktów w wyniku weryfikacji ofert i wyniesie następujący % oferowanego limitu:

  • 100% dla banku, który uzyska największą liczbę punktów,
  • 50% dla banku, który uzyska drugą w kolejności liczbę punktów,
  • do 25% dla pozostałych banków.

Bankowi, który w latach 2012-2014, nie udzielał kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, może zostać przyznany wstępnie limit w wysokości 50% zaoferowanego limitu, ale nie większy niż 10% limitu przyznanego Agencji w ustawie budżetowej na 2015 r.
W trakcie roku Agencja przewiduje możliwość zwiększenia na wnioski banków limitu akcji kredytowej, w ramach posiadanych środków finansowych.

Banki mają czas na złożenie swoich ofert do poniedziałku 16. marca do godz. 12:00 w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

oprac. bcz

Źródło: ARiMRPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)