Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Kulisy budżetu własnego ARiMR

Obrazek

W corocznie sporządzanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinii nt. bieżącego budżetu rolnego, do której ma dostęp redakcja „top agrar Polska”, można znaleźć ciekawe informacje o budżetach własnych i finansowaniu instytucji rolniczych. Oto, co we wspomnianym dokumencie można przeczytać o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

dr Piotr Łuczak6 kwietnia 2015, 09:14

Łączna kwota planowanych na 2015 r. przychodów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogółem wynosi 1,8 mld zł, tj. po uwzględnieniu planowanej stopy inflacji realnie mniej o 3,81% niż w 2014 r. Przewidziano w tym dotację podmiotową z budżetu państwa w kwocie 1 mld oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 82 mln zł.

W sumie dotacje w br. wyniosą 1,79 mld zł i będą realnie niższe niż w 2014 r. Planowana  jest także dotacja celowa na kwotę 657 mln zł i na finansowanie projektów z udziałem środków UE 5,7 mln zł, w tym na współfinansowanie 1,4 mln zł. Pozostałe przychody Agencji wynosić będą 12,4 mln zł.

Z kolei koszty finansowania ARiMR określone są w budżecie na 2015 r. kwotą 1,8 mld zł, tj. realnie o 0,8% mniej niż w projekcie budżetu na 2014 r. Składają się na to koszty amortyzacji, materiałów i energii, usług obcych, wynagrodzenia, różnego rodzaju składki i pozostałe koszty funkcjonowania. W sumie obejmują one koszty utrzymania Centrali ARiMR, jej oddziałów regionalnych i biur powiatowych. W stosunku do 2014 r. wzrastają niektóre koszty funkcjonowania Agencji. Jeśli patrzymy na koszty realizacji zadań Agencji w 2015 r., to zostały one zaplanowane w kwocie 631 mln zł, tj. realnie o 7,33% wyższej niż w 2014 r. I tak:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych wyniosą 435 mln zł, tj.  realnie o 8,82% więcej niż w 2014 r.;
 • dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód. Na cele te przewiduje się kwotę 39,8 mln zł, tj. realnie o blisko jedną czwartą niższą niż w 2014 r.;
 • finansowanie lub dofinansowywanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich 101 mln zł, tj. realnie o 22,25% więcej niż w 2014 r.;
 • finansowanie zalesiania gruntów rolnych. Na te cele zaplanowano 48,8 mln zł, tj. realnie o 0,56% mniej niż w 2014 r.;

Pozostałe koszty stanowią 61 mln zł i składają się na nie m.in. realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji oraz pomoc finansowa z pozostałych tytułów, w tym różnego rodzaju odszkodowania, odsetki za zwłokę, koszty i opłaty sądowe, a także koszty wynikające ze zobowiązań wobec beneficjentów itp.

Powyższe kwoty dotyczą zadań statutowych i wydatków majątkowych ARiMR finansowanych z dotacji budżetowych. Nie uwzględniają jednak zadań zleconych, realizowanych przez ARiMR jako agencji płatniczej, a finansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biorąc pod uwagę finansowanie przez ARiMR celów WPR, planowane wydatki Agencji w 2015 r. wyniosą 3,1 mld zł, tj. realnie będą niższe o blisko jedną czwartą (24,85%) od tych z 2014 r.

ARiMR zatrudniać ma w 2015 roku w przeliczeniu na pełne etaty 10980 pracowników, tj. tyle ile w 2014 r.

Opr. na podstawie „Opinia o ustawie budżetowej na 2015 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa”, autorstwa prof. Andrzeja Czyżewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. płPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)