Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Młody rolnik i restrukturyzacja: Co z premiami z 2018 roku?

Obrazek

Już za niespełna miesiąc startują kolejne nabory wniosków premiowych: premie dla młodych rolników i premie na restrukturyzację małych gospodarstw. Jak ARiMR poradziła sobie z rozpatrywaniem podań złożonych w ubiegłym roku?

Grzegorz Ignaczewski6 maja 2019, 11:31

Zarówno w przypadku premii dla młodego rolnika jak i tej na restrukturyzacje małego gospodarstwa Agencji nie udało się jeszcze do końca uporać z wnioskami złożonymi w 2018 roku – choć sytuacja wygląda dużo lepiej niż w przypadku „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Z prawie 5,5 tys. wniosków złożonych w 2018 roku przez kandydatów do premii dla młodego rolnika, ARiMR ma do rozpatrzenia jeszcze 253 wnioski. W przypadku premii na restrukturyzację małych gospodarstw z prawie 8 tys. wniosków do rozpatrzenia zostały jeszcze 422 (dane na koniec kwietnia br.). Całkiem sporo wnioskodawców odchodzi jednak z kwitkiem – w każdym z tych działań ponad 15% wniosków kończy się decyzją odmowną lub pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. A oto ja wygląda sytuacja w poszczególnych województwach:

Premie dla młodych rolników

Województwo Wnioski złożone Wydane decyzje Wnioski odrzucone lub pozostawione bez rozpatrzenia Wnioski oczekujące na rozpatrzenie
Dolnośląskie 155 110 45 0
Kujawsko - Pomorskie 407 367 40 0
Lubelskie 594 511 82 1
Lubuski 76 48 24 4
Łódzkie 434 356 75 3
Małopolskie 222 187 35 0
Mazowieckie 1085 785 174 126
Opolskie 166 129 37 0
Podkarpackie 128 75 47 6
Podlaskie 517 420 96 1
Pomorskie 212 146 66 0
Śląskie 98 72 26 0
Świętokrzyskie 264 173 49 42
Warmińsko - Mazurskie 242 200 42 0
Wielkopolskie 694 474 150 70
Zachodniopomorskie 119 82 37 0
Polska 5413 4135 1025 253

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Województwo Wnioski złożone Wydane decyzje Wnioski odrzucone lub pozostawione bez rozpatrzenia Wnioski oczekujące na rozpatrzenie
Dolnośląskie 103 68 35 0
Kujawsko - Pomorskie 257 201 56 0
Lubelskie 1827 1605 167 55
Lubuskie 76 47 29 0
Łódzkie 670 446 94 130
Małopolskie 881 717 164 0
Mazowieckie 1222 992 226 4
Opolskie 52 30 21 1
Podkarpackie 329 273 55 1
Podlaskie 342 264 77 1
Pomorskie 241 190 51 0
Śląskie 116 89 26 1
Świętokrzyskie 943 695 75 173
Warmińsko - Mazurskie 227 203 24 0
Wielkopolskie 553 333 164 56
Zachodniopomorskie 122 70 52 0
Polska 7961 6223 1316 422

W przypadku premii na restrukturyzację małych gospodarstw ARiMR ma jeszcze do rozpatrzenia wnioski przyjęte w pierwszym tegorocznym naborze, podczas którego do oddziałów Agencji wpłynęło kilka tysięcy podań.

W obu tych działaniach pomoc przyznawana jest w drodze decyzji i wypłacana w dwóch ratach: pierwsza (80% kwoty premii) po dopełnieniu warunków określonych w decyzji, druga – pozostałe 20% - po zrealizowaniu założeń biznesplanu.

Nowe nabory – zarówno na premie dla młodych rolników jak i na premie na restrukturyzację małych gospodarstwruszają już 31 maja br. i będą trwały do 29 czerwca. W obu tych działaniach mamy sporo zmian – głównie na korzyść dla wnioskodawców.

Więcej o nowych zasadach przyznawania premii dla młodego rolnika przeczytasz TUTAJ
Z kolei o premiach na restrukturyzacje małych gospodarstw TUTAJPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)