Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Mniej pieniędzy na dopłaty bezpośrednie po 2020 roku

Obrazek

14 lutego 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła różne warianty na zmodernizowanie budżetu UE, który umożliwi efektywną realizację priorytetów po 2020 roku. Jakie rozwiązania szykują się dla budżetu Wspólnej Polityki Rolnej?

16 lutego 2018, 11:45
Scenariusze proponowane w ramach unijnego budżetu dla rolnictwa zakładają kilka opcji – przede wszystkim zmniejszenie wsparcia dla Wspólnej Polityki Rolnej nawet o 30% (około 120 mld euro). Wszystko za sprawą Brexitu, który spowodował znaczące braki w unijnym budżecie (ok. 13 mld euro rocznie). Zdaniem europosła Czesława Siekierskiego te cięcia będą mniejsze.

Najważniejsze sugestie w tej sprawie związane są z wykorzystywaniem płatności bezpośrednich, które w obecnym okresie (2014-2020) stanowią około 70% kwoty w ramach finasowania WPR. W dyskusjach na ten temat proponowane jest ich zmniejszenie i lepsze ukierunkowanie (obecnie 80% płatności bezpośrednich trafia do 20% rolników).

Komisja uważa, że zmiany w systemie płatności bezpośrednich mogłyby być okazją do skoncentrowania płatności na oczekiwanych rezultatach, takich jak zrównoważona produkcja rolna w mniej dochodowych lub górskich regionach, koncentracja na małych i średnich gospodarstwach rolnych, inwestycje w zrównoważone i zasobooszczędne systemy produkcji oraz lepsza koordynacja z działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Zdaniem brukselskich urzędników, dotychczas mimo dokonywanych reform to największe gospodarstwa zyskiwały z europejskiego budżetu, teraz planowana redukcja płatności bezpośrednich zmierza do lepszego wykorzystania budżetu z korzyścią dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Utrzymanie wydatków na poziomie 400 mld euro dzięki lepiej określonych celach pozwoliłaby na efektywniejsze ukierunkowanie pozostałego budżetu.
23 lutego 2018 roku podczas nieformalnego spotkania przywódców UE prowadzone będą  dalsze debaty w związku z proponowanymi scenariuszami zmian budżetu UE po 2020 roku.
Oficjalna propozycja Wieloletnich Ram Finansowych ma być znana w maju br.

Karolina Józefowicz

CZYTAJ TAKŻE:

Reforma WPR według Czesława Siekierskiego.

COPA COGECA do KE: Nie sprzedawajcie rolnictwa!


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)