Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Modernizacja 2018: koniec naboru, ale wnioski nadal napływają

Obrazek

Do wczoraj (20 marca) rolnicy mogli składać wnioski o „Modernizację” w obszarze „d”. To jednak nie koniec spływania wniosków, ponieważ do Agencji nie dotarły jeszcze te nadsyłane przez rolników pocztą.

21 marca 2018, 12:03
Poprzedni nabór, prowadzony w 2016 roku, cieszył się ogromnym zainteresowaniem rolników, do ARiMR wpłynęło blisko 30 tys. wniosków.  Jak informuje Agencja, w czasie tegorocznego naboru do 20 marca wpłynęło 10,5 tys. wniosków, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie wsparcia finansowego na kwotę nieco ponad 2 mld zł.

Nie jest to jednak ostateczna liczba złożonych wniosków, gdyż część rolników zdecydowała się wysłać wniosek pocztą, co oznacza, że minie jeszcze trochę czasu, zanim poznamy końcową sumę złożonych wniosków. Na ten nabór przeznaczone jest około 2,5 mld zł, co ma wystarczyć dla ok. 14 tys. wnioskodawców.

Cele programu


Przypominamy, że rolnicy w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” mogli ubiegać się o wsparcie inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie mogła przekroczyć 500 tys. zł.

W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem- maksymalna wysokość pomocy wynosiła 200 tys. zł.

Teraz ARiMR w terminie nie później niż do 20 czerwca poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie.

Kolejny nabór w czerwcu


W czerwcu br. ma się rozpocząć nabór wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” – obszar „a”, „b” i „c”. Rolnicy będą mogli się w nich ubiegać o wsparcie inwestycji związanych z rozwojem produkcji prosiąt (a), rozwojem produkcji mleka krowiego (b) i rozwojem produkcji bydła mięsnego (c).
O dokładnej dacie rozpoczęcia naboru będziemy Was informować.

kj


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)