Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

„Modernizacja gospodarstw” obszar D – ARiMR opublikowała listy rankingowe. Sprawdź czy otrzymasz dotację!

Od 31 marca do 30 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała od rolników wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje w ramach popularnego programu „modernizacji gospodarstw rolnych” w obszarze D. To właśnie z tego działania rolnicy mogą kupić m. in. sprzęt rolniczy bez wiązania tego z inwestycjami w produkcję zwierzęcą. Teraz ARiMR opublikowała listy rankingowe złożonych wniosków dla poszczególnych województw.

Bartłomiej Czekała11 września 2020, 10:48
Listy rankingowe określają kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020 w obszarze związanym z:
  • racjonalizacją technologii produkcji,
  • wprowadzeniem innowacji,
  • zmianą profilu produkcji,
  • zwiększeniem skali produkcji,
  • poprawą jakości produkcji
  • zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Jak wyjaśnia ARiMR, kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2020, poz. 719, j.t)
W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 1,5 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych.

Jak odnaleźć siebie na liście rankingowej?


Instrukcję szukania siebie na liście rankingowej cytujemy za ARiMR. W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy,  należy wykonać następujące czynności:

    •    otworzyć odpowiednią listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy,
    •    jednocześnie wcisnąć na klawiaturze komputera przyciski Ctrl oraz F (Ctrl + F),
    •    po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisać nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
    •    po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

oprac. bcz na podst. ARiMR
Fot. poglądowe, archiwum


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)