🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Modernizacja gospodarstw rolnych 2018: Zobacz, ile wniosków wpłynęło do ARiMR!

02.03.2018

Drukuj

Modernizacja gospodarstw rolnych 2018: Zobacz, ile wniosków wpłynęło do ARiMR!

r e k l a m a

Postanowiłem sprawdzić, ilu potencjalnych beneficjentów „Modernizacji” aplikuje w ARiMR o przyznanie pieniędzy na inwestycje. Z informacji, które otrzymałem od Jolanty Duchnik, zastępcy Dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych, wynika, że od 19 do 27 lutego w systemie informatycznym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało zarejestrowanych 563 wnioski o wsparcie. Łączna suma pomocy finansowej, o jaką starają się wnioskodawcy wynosi 100 209 725,82 zł.

Nie jest to duża liczba potencjalnych beneficjentów, ale trzeba pamiętać, że zazwyczaj najwięcej wniosków o przyznanie pomocy trafia do ARiMR w ostatnich dniach przyjmowania dokumentów, spora część z nich dociera do Agencji za pośrednictwem poczty. Można być zatem pewnym, że najwyższa „fala” wniosków o wsparcie dotrze do oddziałów regionalnych ARiMR w ciągu ostatniego tygodnia przyjmowania dokumentów. Przypomnę tylko, że ostateczny termin na złożenie dokumentów mija 20 marca br.

r e k l a m a

Rolnicy od wielu miesięcy czekali na ogłoszenie naboru wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tzw. obszar „D”, którego dotyczy ten nabór, dotyczy inwestycji związanych z :

Kto może skorzystać z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w 2018 roku?


O pomoc w tej edycji naboru mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Ile dofinansowania i na co można otrzymać od ARiMR?

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł.

ALE UWAGA –
w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, podlegającego pod dany OR. Wyjątek stanowią tutaj rolnicy ubiegający się wspólnie o wsparcie na inwestycje, ponieważ swój wniosek o przyznanie pomocy muszą złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących.

Ale jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Kiedy wyniki naboru?

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane przez pracowników Agencji ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.  Listy rankingowe dla poszczególnych województw, zawierające kolejność przyznawania pomocy powinny zostać opublikowane na stronie internetowej ARiMR w ciągu 90 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków. A zatem 20 czerwca wszystko powinno być jasne.  Do rozdysponowania jest ponad 2,4 mld. zł. Tych pieniędzy starczy dla ok 14 tys. beneficjentów.

Jakie zmiany w kolejnych naborach?

Już w styczniu 2018 roku wiceminister r Ryszard Zarudzki zapowiadał, że z uwagi na liczne postulaty rolników MRiRW planuje wprowadzić zmiany w kryteriach oceny wniosków, które w PROW na lata 2014-2020 zdecydowanie są bardziej korzystne dla gospodarstw ekologicznych.

Szczegóły w poniższym materiale filmowym.


Widziałeś już nasze video "Modernizacja gospodarstw rolnych po raz ostatni? Nie przegap!"?

Polecane dla Ciebie:

article icon

Jak sobie radzą spółki KOWR-u?

Czytaj

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody