Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021 – UWAGA nowy obowiązek!

Obrazek

W ramach obecnie trwającego naboru na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 rolnicy ubiegający się o pomoc, będą zmuszeni dołączyć umowę z wykonawcą. Kiedy trzeba je złożyć i jakie są zasady?

Grzegorz IgnaczewskiDorota Kolasińska27 lipca 2021, 17:26

Od 19 czerwca do 19 sierpnia br. trwa nabór wniosków w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze A, B, C, D oraz nawadniania gospodarstw.

W ostatnich tygodniach spotkaliśmy się z wdrażaniem przepisów przez ARiMR do trwających już naborów, ale też tych które się zakończyły m.in. Premii dla młodego rolnika czy Restrukturyzacji małych gospodarstw. Teraz Agencja również zmienia przepisy w trakcie trwania obecnego naboru na Modernizację.

– ARiMR informuje, że dla naborów wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych od 2021 r. w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” koniecznym jest udokumentowanie przez Beneficjentów wykonania zakresu rzeczowego operacji obejmującego roboty budowlane w oparciu o umowę zawartą z wykonawcą tych robót, o której mowa w art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) – czytamy w komunikacie na stronie Agencji.

Co więcej ARiMR zamierza honorować jedynie umowy zawarte z wykonawcą w formie pisemnej lub elektronicznej, w której wykonawca zobowiąże się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a wnioskodawca zobowiąże się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Pomniejszone koszty kwalifikowalne za karę

Agencja podaje, że w przypadku nieprzedstawienia, na etapie rozliczenia inwestycji, zawartej z wykonawcą robót budowlanych umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, koszty kwalifikowalne operacji, które powinny być objęte taką umową, będą podlegały refundacji w wysokości pomniejszonej o 25%. Sankcje z tytułu niedopełnienia zobowiązania zawarte są we wzorze umowy o przyznaniu pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Agencja zniechęca rolników

To chyba celowe działanie ARiMR – zniechęcanie rolników do inwestycji budowlanych, które to miały liczyć przede wszystkim na wsparcie w obecnym PROW. Praktyka pokazała, że chętnych jest niewielu, a z każdym naborem coraz mniej. Rolnicy nauczeni doświadczeniami własnymi i kolegów omijają inwestycje budowlane szerokim łukiem. Zastanawiające jest, po co Agencja wprowadza kolejny wymóg?

To jest kolejny dokument do sprawdzenia, a co za tym idzie kolejny powód do obniżania płatności. A i sama sankcja wydaje się nieadekwatna do uchybień. 25% obniżenia płatności tylko z tytułu braku jednego świstka to przecież absurd. Dzisiaj dla ARiMR liczą się tylko procedury i papiery, a to że z byle powodu rujnuje rolników obcinając im należne dotacje nie ma chyba dla obecnego kierownictwa tej instytucji żadnego znaczenia.

Czy nie ważniejsze jest, że rolnik wybuduje oborę czy chlewnię stawiając często na szali los swojego gospodarstwa, czy ważniejsze jest spełnienie niedorzecznych zachcianek Agencji? Czy z umową, czy bez inwestycja i tak musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego, projektem, kosztorysem. Na etapie wniosku o płatność ARiMR i tak wymaga potwierdzenia tego faktu przez wszystkie możliwe strony, po co jeszcze kolejny dokument? 

ig

    


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)