Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Modernizacja gospodarstw rolnych: ARiMR odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Obrazek

Żadne unijne fundusze nie są zagrożone a rozpatrywanie wniosków na program modernizacji gospodarstw rolnych powinno zakończyć się jeszcze dzisiaj – twierdzi Tomasz Nowakowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szef ARiMR tłumaczy się w związku z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który dopytywał o sytuację w Agencji po opublikowaniu przed media kilka tygodni temu tzw. „taśm Ardanowskiego”. 

wk18 listopada 2019, 18:21
Na początku października Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismo, które dotyczyło tzw. taśm Ardanowskiego. Na opublikowanym w sieci nagraniu minister rolnictwa krytykował sytuację w Agencji, które zbyt długo rozpatruje wnioski od rolników. RPO poprosił więc o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie oraz informację o działaniach jakie zostaną podjęte przez ARiMR w celu usprawnienia działalności na rzecz rolników.

Odpowiedź prezesa ARiMR


W kwestii dotyczącej nierozpatrzenia wielu wniosków o dofinansowanie programu modernizacji gospodarstw rolnych szef ARiMR wyjaśnił, że nabór wniosków trwał od 19 lutego 2018 do 20 marca 2018. Spotkał się z on z ogromnym zainteresowaniem rolników, gdyż złożono ponad 21 tys. wniosków. Lista wnioskodawców, którym przysługiwała pomoc została opublikowana w dniu 18 czerwca 2018 r. Z kolei zgodnie z przepisami termin potrzebny na podpisanie umów z wnioskodawcami minął 18 sierpnia 2019 r. Wnioski, które wpłynęły do Oddziałów Regionalnych ARiMR w zdecydowanej większości (17288 wniosków, co stanowiło 80,9% ogółem złożonych) wymagały uzupełnia bądź wyjaśnienia, niejednokrotnie kilkukrotnego, co znacznie wydłużyło proces ich oceny. W pierwotnej opublikowanej liście kolejności wnioskodawców (18 czerwca 2018 r.), mieszczących się w dostępnym limicie środków zakwalifikowane zostały 12 093 wnioski.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, ARiMR podjęła działania z MRiRW w celu zwiększenia dostępnego limitu środków zapewniającego sfinansowanie wszystkich złożonych wniosków, które spełniły kryteria dostępu. Kolejne zmiany przepisów w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 skutkowały objęciem limitem wszystkich złożonych wniosków. Podwyższenie limitu spowodowało jednak skumulowanie prac i zwiększoną liczbę rozpatrywanych wniosków - napisał Tomasz Nowakowski p.o. prezesa ARiMR.

Jednocześnie w celu przyspieszenia obsługi wniosków, ARiMR podjęła szereg czynności mających na celu usprawnienie weryfikacji złożonych wniosków. Według stanu na dzień 15 października 2019 r, do zweryfikowania pozostało około 3 tys. wniosków, czyli ok. 15% spośród wszystkich złożonych. Agencja planuje zakończenie weryfikacji wniosków złożonych w ramach tego naboru w terminie do 18 listopada 2019 r.

- Podsumowując pragnę poinformować Pana Rzecznika, że ARiMR realizuje zadania związane ze wspieraniem rolnictwa i obszarów wiejskich zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem należ)tej staranności w wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu unijnego oraz krajowego. Środki z programów rolnych i rybackich w ramach poprzednich perspektyw finansowych zostały w pełni wykorzystane przez ARiMR. Również w obecnej perspektywie finansowej nie ma zagrożenia ich właściwego wydatkowania - podsumował T. Nowakowski.

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)