Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Modernizacja gospodarstw rolnych PROW. Kiedy rusza nabór i jakie wsparcie można otrzymać?

Obrazek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niebawem uruchomi nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych, w tym między innymi na budowę magazynów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Kiedy rusza nabór i jakie wsparcie można otrzymać?

Patrycja Bernat9 maja 2023, 11:53
ARiMR w okresie od 5 czerwca do 5 lipca 2023 przewiduje nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1, Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych: Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D),
Na co można wykorzystać wsparcie pochodzące z modernizacji gospodarstw rolnych?
 • na zakup, instalację, leasingu zakończonego prawem własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku,
 • na zakup, instalację, budowę elementów infrastruktury technicznej,
 • na założenie sadów i plantacji krzewów owocowych (owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat),
 • na koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawozdania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
 • na koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty konsultacyjne czy za doradztwo.
 • na zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego,
 • na zakup patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Jak można otrzymać wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych?

 • Pomoc przysługiwać będzie w tym momencie, kiedy to realizacja inwestycji ma uzasadnienie ekonomiczne, pod względem kosztów i nie może się odbyć bez udziału środków publicznych.
 • O pomoc ubiegać się może każdy rolnik, który prowadzi działalność rolniczą na terytorium Polski.
 • Pomoc skierowana jest do rolników prowadzących działalność zarobkową w zakresie produkcji zwierzęcej i rolniczej.
 • Wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi najmniej równowartość 13 000 euro i nie więcej niż 200 000 euro.
 • Wartość dodana brutto w związku z realizacją operacji ma wzrosnąć o 10% w odniesieniu do roku bazowego w czasie 5 lat od przyznania pomocy na modernizację.
 • Rolnik korzystający z tej pomocy, zobowiązany jest do prowadzenia uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

Jakie wsparcie można otrzymać w ramach modernizacji gospodarstw rolnych?

W ramach modernizacji gospodarstw rolnych rolnikowi przysługuje wsparcie w wysokości:
 • 60% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych.
 • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.

Ile wynosi maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta?

Maksymalna wysokość pomocy, jaką może uzyskać jeden beneficjent i jedno gospodarstwo rolne na realizacje projektów zbiorowych w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi:
 • 600 000 zł na inwestycje związane bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją już istniejących budynków na inwentarskie, a także na budowę lub modernizację magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca.
 • 250 000 zł w pozostałych przypadkach.

Bernat Patrycja
Źródło: GOV.pl
Fot: archiwum


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)