Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium

Mokra kukurydza w rozliczeniu

Obrazek

Część moich klientów rozlicza się ze mną za te usługi w formie ziarna kukurydzy mokrej. Jak prawidłowo rozliczyć takie transakcje pod względem VAT?

dr Piotr Łuczak31 grudnia 2016, 10:07

Nasz Czytelnik zadał następujące pytanie: prowadzę gospodarstwo rolne i równocześnie działalność usługową w zakresie produkcji roślinnej. Wykonuję usługowo zbiór kombajnem i suszenie ziarna. Część moich klientów rozlicza się ze mną za te usługi w formie ziarna kukurydzy mokrej. Jak prawidłowo rozliczyć takie transakcje pod względem VAT?

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, redakcyjny ekspert VAT uważa, że w pytaniu nie doprecyzowano statusu VAT kontrahentów. Dlatego można tu wyróżnić następujące przypadki, zakładając, że zbywane ziarno kukurydzy w całości pokrywa wartość usługi:

 • usługa jest wykonywana na rzecz rolnika ryczałtowego – formuła VAT rolnika ryczałtowego dopuszcza faktyczną kompensatę wzajemną należności, co wynika z art. 116 ust. 8. Jednak dotyczy to wyłącznie aspektu kasowego transakcji. Nie można na fakturze VAT-RR równocześnie wykazać usługi wykonanej przez nabywcę i dostawy produktów rolnych dostarczonych przez rolnika ryczałtowego. Zatem w takich sytuacjach mamy w istocie do czynienia z odrębnymi transakcjami, które powinny być udokumentowane odrębnie. Z oczywistych względów usługa kombajnowania i suszenia ziarna może być dokumentowana przez wykonawcę na jednej fakturze ze stawką 8%, z terminem płatności np. 30 dni. Na fakturze nie można umieszczać zapisów o kompensacie wzajemnych zobowiązań, ponieważ nie jest to forma zapłaty. Równocześnie usługobiorca powinien wystawić rolnikowi fakturę VAT-RR na dostarczone mokre ziarno kukurydzy. Termin płatności (a właściwie kompensaty) może być dowolnie ustalony w odrębnej umowie – jeśli nie, to będzie obowiązywał ustawowy termin 14 dni. W takim przypadku, uznaje się, że nastąpiło spełnienie warunku określonego w art. 116, tj. przelania należności na konto rolnika ryczałtowego w ciągu 14 dni. Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej US w Głownie: „Wymóg dokonywania rozliczeń za pomocą rachunku bankowego nie ma zastosowania do tej części należności z tytułu dostaw produktów rolnych, które zostaną skompensowane z należnościami z dostawy na rzecz rolnika ryczałtowego towarów oraz świadczenia jednoznacznie sklasyfikowanych usług”.
 • usługa jest wykonywana na rzez podatnika VAT – w tym przypadku sfera dokumentowania jest zupełnie oddzielona od sfery płatności. Wzajemne relacje co do formy płatności można kształtować dowolnie, jednak fakturowanie musi dotyczyć każdej faktycznej czynności. Zatem wykonujący usługi rolnicze powinien wystawić fakturę na zbiór i suszenie, natomiast rolnik powinien wystawić fakturę na mokrą kukurydzę. Ostateczne rozliczenie (kompensata wzajemna) może być ukształtowana w umowie ustnej a lepiej na piśmie.

Na temat VAT piszemy w każdym numerze „top agrar Polska”. Polecamy też kwartalnik „top agroszef Premium”, w którym szeroko opisujemy w artykułach tematykę VAT, zasady ogólne, rozliczanie grup. Jedyny taki informator o VAT w rolnictwie na rynku! Kliknij TUTAJ.
Opr. pł

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)