Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

Nagroda dla pracownika

Zatrudniam w gospodarstwie kilku pracowników. Dwóch z nich jest szczególnie pracowitych, chciałbym im przyznać nagrody. Czy w tej sytuacji będę musiał przyznać nagrody również pozostałym pracownikom?

adw. Mikołaj Pomin7 września 2020, 09:00
Należy zacząć od tego, że przyznanie nagród pracownikom jest zależne tylko od woli pracodawcy; pracownik nie może zatem skutecznie domagać się przyznania nagrody. Może jednak dochodzić jej zapłaty, gdy już zostanie mu przyznana, lecz nie zapłacona.

Poza nagrodą pracodawca może przyznać pracownikowi premię. Premia może jednak być uznaniowa (jak nagroda) lub regulaminowa. Ta ostatnia przyznawana jest niejako automatycznie, po spełnieniu z góry określonych warunków, np. uzyskania pewnego pułapu sprzedaży. Istotą nagrody jest zatem pełna uznaniowość w przyznawaniu jej pracownikom. Uznaniowość ta dotyczy też wyboru pracowników, którym nagroda zostanie przyznana.

Czytelnik, jako pracodawca, ma zatem prawo przyznania nagród wybranym przez siebie pracownikom, skoro jego zdaniem wyróżniali się na tle pozostałych zatrudnionych.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)